Skip to main content

Höganäs minskar koldioxidutsläppen motsvarande 900 bensinbilar

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 14:06 CEST

Höganäs kommun har i två omgångar beviljats Klimp-bidrag från Naturvårdsverket. Klimp 1 innebar startskottet av fjärrvärmeutbyggnaden i kommunen och gav en minskning av koldioxidutsläpp på dryga 9 000 ton/år.

När man nu slutrapporterat Klimp 2 visar det sig att koldioxidutsläppen minskat med ytterligare 2 706 ton per år, något som motsvarar utsläppen från cirka 900 genomsnittliga bensinbilar.

– I och med slutrapporteringen kan vi se de totala miljövinsterna, säger Maria Edesgård, fjärrvärmeansvarig på Höganäs Fjärrvärme AB. Genomförandet av Klimp 2 har inneburit en reducering med ytterligare 2 706 ton koldioxid per år. Tillsammans innebär de två Klimp-projekten minskade koldioxidutsläpp med cirka 12 000 ton/år samt en minskad elanvändning med 2 600 MWh/år.

Klimp 2 bidraget, som inneburit ett ekonomiskt stöd på ca 4,2 miljoner kronor, har möjliggjort fjärrvärmeutbyggnaden i kommunen. Som energiresurs används outnyttjad spillvärme från Höganäs AB.

– Vi kan tydligt se de positiva effekterna och förutom miljövinsterna finns det även andra fördelar, förklarar Maria Edesgård. Höganäs Fjärrvärme AB är t. ex en av Skånes absolut billigaste fjärrvärmeleverantörer och det betyder lägre boendeomkostnader för våra fjärrvärmekunder. Långsiktigt hoppas vi få möjlighet att bygga ut nätet till fler områden.

Om fjärrvärmen i Höganäs Kommun:
Idag levererar Höganäs Fjärrvärme AB värme till 78 villor och 136 flerfamiljsbostäder och fastigheter. Fjärrvärmenätet är drygt 19 kilometer långt.

Vad är Klimp?
Klimp är ett statligt klimatinvesteringsprogram för långsiktiga investeringar. Syftet är att energieffektivisera och att minska utsläppen av växthusgaser.

För ytterligare information kontakta:
Maria Edesgård, fjärrvärmeansvarig, Höganäs Fjärrvärme AB. 042-33 72 24, 0709-48 47 07 maria.edesgard@hoganas.se

Höganäs Energi AB är ett kommunalt bolag som tillhandahåller elnät, digital infrastruktur och fjärrvärme till Höganäs invånare. Som ett litet bolag på en marknad med gigantiska konkurrenter kan man erbjuda en unik närhet till kunderna och korta beslutsvägar. Höganäs Energi ansvarar även för Höganäs Fjärrvärme som tar tillvara spillvärme från Höganäs AB. De två bolagen omsätter i nuläget drygt 100 miljoner.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy