Skip to main content

Hur kan programmering integreras i undervisningen?

Blogginlägg   •   Apr 01, 2016 14:59 CEST

Inom ramen för Next Up, en IT-inspirerad tävling för åttondeklassare, fick eleverna på Johannebergsskolan Elyseum i Göteborg i uppdrag av Hogia att skapa ett utbildningskoncept för hur skolelever ska lära sig programmering. Enligt Barbro Lien Rönn, Hogias HR-expert, innehöll elevernas förslag bra och konkreta idéer som nu ska föras vidare till Hogias samarbetspartner inom utbildningsvärlden:

Skolverket arbetar sedan en tid med att undersöka hur programmering ska kunna integreras i styrdokumenten för undervisningen. För IT-branschen är det här en mycket prioriterad fråga då Sverige enligt Teknikföretagen kommer att sakna 50 000 ingenjörer år 2030. Eleverna i årskurs 8 på Johannebergsskolan Elyseum i Göteborg har i sitt bidrag till tävlingen Next Up skapat ett utbildningskoncept, väl värt för skolvärlden att inspireras av.

I utbildningskonceptet, som de kallar Digg IT, finns en grundtanke att man skapar ett intresse hos eleverna genom att göra inlärningen lekfull samt integrerar programmering med andra skolämnen. I upplägget ingår att fokus för de yngsta barnen läggs på att utveckla logiskt tänkande. För de äldre barnen arbetas mer med problemlösning och på högstadiet kan eleverna ägna sig åt programmering.

Föreslagna arbetsuppgifter är direkt användbara och innefattar allt från lekar för yngre barn till att eleverna på högstadienivå skapar egna program som kan underlätta deras skolvardag. Det tydliggör i vilken utsträckning resultaten av programmering utgör en del av allas vår vardag. Det finns även ett tydligt fokus på individanpassat lärande utefter elevens kompetensnivå, vilket ger fler barn och ungdomar möjlighet att ta till sig ny kunskap där det inte finns några gränser för hur mycket man kan lära sig.

En utmaning för Skolverket är hur programmering ska hanteras i skolan, antingen som ett eget ämne eller integrerat i ett flertal ämnen. Eleverna från Elyseum har i Digg IT integrerat det i andra ämnen i låg- och mellanstadiet men har det som ett eget ämne för högstadiet. I lärarhandledningen finns det en väl uttänkt plan kring hur lärarnas kompetensutveckling kan ske inom programmering. På låg- och mellanstadienivå bygger man vidare på sin nuvarande kompetens inom pedagogik och lärarna lär sig i stor utsträckning om just programmering tillsammans med eleverna. Att sedan låta utbildade programmerare hålla kurs för lärare på högstadienivå är ett förslag som skulle möjliggöra ett helt nytt sätt för skola och arbetsliv att samverka.

Förslagen är många och intressanta och dessa ska vi ta med oss till våra samarbetspartner för att påbörja diskussionerna kring utbildning inom programmering. Det brådskar att få fram nästa generation IT-ingenjörer.

Om du vill läsa mer så finns rapporten DiggIT att ladda ned i anslutning till den här texten. Frågor kan också ställas direkt till klassens lärare Ingela Bursjöö ingela.bursjoo@centrum.goteborg.se

Barbro Lien Rönn, HR Talent Mangement på Hogia

Om Next Up

Next Up är en IT-­inspirerad tävling för åttondeklassare, som tävlar lagvis med att lösa problem i verklighetsbaserade fall, framtagna av IT-företag. Arbetet utförs av eleverna under terminen som en del av ordinarie undervisning, med stöd av lagledare från föreningen DataTjej. Tävlingsperioden inbegriper också studiebesök hos IT-företag samt en gemensam finaldag där lagen tävlar med de problemlösningar de arbetat med under terminen. Next Up genomfördes för första gången 2014 och är ett strategiskt initiativ från IT&Telekomföretagen, som syftar till att långsiktigt inspirera unga människor, i synnerhet tjejer, till studie- och yrkesval som leder till en framtid inom IT-sektorn.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy