Skip to main content

Sätt medarbetarens potential i fokus vid rekrytering

Blogginlägg   •   Sep 12, 2017 15:33 CEST

Barbro Lien Rönn, Talent Management Hogia

I förra veckan gästade Barbro Lien Rönn från Hogia affärsnätverket MiG i Göteborg för att berätta om Hogias arbete för att säkra kompetensförsörjningen inom IT-branschen.

IT&Telekomföretagen räknar med en kompetensbrist om 60 000 personer inom en tre års period, men redan idag skriker IT-branschen efter arbetskraft. För att vi - ett expanderande IT-företag - ska attrahera medarbetare och lösa det kompetensbehov som finns här och nu behöver vi tänka nytt och agera snabbt.

Inom Hogia arbetar vi långsiktigt för att förse branschen med kompetens. Vår ambition är att tidigt väcka intresset för programmering bland barn och ungdomar samt att locka både tjejer och killar att välja tekniska utbildningar. Men som arbetsgivare idag behöver vi värdera kompetens på ett helt nytt sätt och hitta fler vägar för att lösa kompetensbristen.

Som första företag i Västsverige startade Hogia i höstas en skräddarsydd utbildning enligt konceptet Accelerated Learning Program. Vi vände helt på rekryteringsprocessen, tog bort förkunskapskraven och utgick istället från de sökandes fallenhet för att lära sig programmera samt individens personliga kompetenser så som motivation och drivkraft. Därmed öppnade vi helt nya dörrar och nådde ut till en bredare målgrupp. I oktober, efter tolv veckors intensivutbildning i programmering, har vi tio nya medarbetare/juniora systemutvecklare klara att börja arbeta med produktutveckling inom Hogias verksamheter.

Jag är en lösningsorienterad beteendevetare med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi som brinner för att se möjligheter samt alla medarbetares potential. För att attrahera medarbetare är det oerhört viktigt att vi ser till hela människan som medarbetare och dess förmågor.

Barbro Lien Rönn, Talent Management Hogia

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera