Skip to main content

Vi måste jobba på att förbli jämställda

Blogginlägg   •   Mar 08, 2017 16:30 CET

50/50 på jobbet sedan starten 1980.

För oss har det varit en självklarhet ända sedan starten 1980 att sträva efter en jämn könsfördelning bland våra anställda. I 36 år har vi lyckats med det, men vi kan ännu inte luta oss tillbaka och hoppas att det förblir så av egen kraft. IT och teknik är branscher som fortfarande har brist på tjejer. Som arbetsgivare kan vi göra mycket för att locka tjejer till ingenjörsyrket, menar Hanne Stolt Wannebo, Hogias HR-chef.

Dagens ungdomar har vuxit upp med en dator i skolan och mobiltelefoner hemma och ser tillgången till ett digitalt verktyg lika självklar som tillgången till elektricitet. Ändå är det många ungdomar, speciellt tjejer, som väljer bort en teknisk utbildning. Varför är det så? Ofta råder en missuppfattning bland unga om vad det innebär att arbeta med IT. Är det inte bara en massa programmering?

Vi som arbetsgivare kan väcka ungas intresse för IT och få dem att förflytta sig från att enbart vara användare av digitala verktyg till att bli utvecklare av framtidens nya system och lösningar.

Vi kan bidra till att unga upptäcker att en teknisk utbildning ger möjligheten att vara delaktig i samhällsutvecklingen. Den möjligheten ska vara öppen och synlig för både tjejer och killar.

Sedan många år samverkar vi med skolan för att nå barn i alla åldrar. Vi samarbetar till exempel med Universeum i Göteborg som varje år arrangerar Next Up, en tävling för åttondeklassare som syftar till att långsiktigt inspirera unga människor till studie- och yrkesval inom IT. Vi är med i Tekniksprånget, där vi varje termin tar emot två gymnasieelever. Genom praktik hos oss ska de upptäcka hur det är att arbeta som ingenjör. Den allra roligaste aktiviteten vi gör är att anordna programmeringsskola för våra medarbetares barn på skolloven. Vi har sett att i den åldern finns det ingen skillnad mellan killars och tjejers intresse och kunskap när det gäller IT. Det är framförallt i denna tidiga ålder vi kan inspirera tjejer att på sikt välja IT-yrket.

Detta är ett axplock av alla aktiviteter som vi gör för att säkra den framtida försörjningen av IT-kompetens i Sverige. Alla arbetsgivare kan göra något. Det gäller att hitta aktiviteter som passar ditt företags verksamhet. Det är enbart fördelar med en jämn könsfördelning. Den har positiva effekter på lönenivåerna och påverkar företagets resultat positivt. Men framför allt, jobbet blir så mycket roligare. Låt oss gemensamt arbeta för ett roligare och mer jämställt arbetsliv.

Hanne Stolt Wannebo, HR-chef på Hogia.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera