Skip to main content

BroByggare förebygger missförstånd

Evenemang

14
FEB
Högskolan Kristianstad, Hus 17, vån 4 sal 425
  -
BroByggarna är ett samverkansprojekt för att underlätta mötet mellan personal och invandrare/flyktingar i kommun och region. Onsdagen den 14 februari invigs projektet. – En BroByggare är en person med ”kulturkompetens”, dvs. är förankrad dels i sitt eget hemlands kultur, men också har ”funnit” den svenska kulturen och förankrats i den, berättar Mary A Marks, projektledare för BroByggarprojektet. Projektet är till stor del finansierat av EU-medel och möjliggör att invandrare boende i Kristianstad, samt hälso- och sjukvården, social- och omsorgsförvaltningen i Kristianstad kommun, får tillgång till ”BroByggare”. Målgruppen för BroByggarna är flyktingar/invandrare i Kristianstad, som antingen är nyanlända eller inte kunnat etablera sig i det svenska samhället och har en utsatt livssituation som kan medföra dålig hälsa. – Högskolan Kristianstad är en av projektets samverkansparter och kommer att ha en stor betydelse för BroByggarnas kompetensutveckling samt för projektets utvärdering, fortsätter Mary. – Kompetensutvecklingen sker dels genom en högskolekurs motsvarande 10 poäng, men också genom handledning och stöd i BroByggarnas praktiska arbete som utgår från invandrarnas behov och egna resurser. BroByggarprojektet genomförs i samverkan mellan ESF-Rådet i Skåne, Kristianstads kommun, Region Skåne, Högskolan Kristianstad, Arbetsförmedlingen Kristianstad, Försäkringskassan och ABK Kristianstadsbyggen. Tid: Onsdagen den 14 februari, kl. 13.00 – 17.00 Plats: Högskolan Kristianstad, Hus 17, vån 4 sal 425 Kontaktperson: Mary A Marks, projektledare, 0768-82 74 45, 044-20 85 53