Kwyreigqzzeha6ms8ezd

​Nytt rekord igen i antal antagna och reserver

Pressmeddelanden   •   2015-07-09 13:04 CEST

I eftermiddag får alla som sökt till höstens högre utbildningar sina första antagningsbesked. Av de nära 266 000 som blivit antagna vid landets lärosäten är drygt 12 800 antagna vid Högskolan Kristianstad, drygt 1 000 fler än vid förra årets första besked. Detta trots förra årets kraftiga ökning.

Atd2qffzeayxzvgphrst

Halv miljon till forskare tar Vattenriket ut i Europa och tvärtom

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 11:57 CEST

Forskaren Erland Björklund har tillsammans med kollegan Ola Svahn vid Högskolan Kristianstad tilldelats 530 000 kr av Region Skåne för arbete med tre miljöstrategiska insatser. Arbetet ska dessutom knyta vattendragen runt Kristianstad i ett europeiskt samarbetsnätverk.

Nxve8cpecddctua3t7i2

​Fondpengar för mångfald och mot psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 10:28 CEST

Hur får vi mångfalden på svenska arbetsplatser att gagna organisationen? Och hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar med hjälp av systematiska skolbaserade insatser? Det är två frågor som två forskare vid Högskolan Kristianstad fått pengar att ta reda på mer om.

Uekei6gk6v4mdotiqlsk

​Högskolans studenter matchar Kristianstads mångfald

Pressmeddelanden   •   2015-06-04 13:03 CEST

Hon är 22 år och har kommit in på sitt förstahandsval när hon börjar sina högskolestudier. Så ser den typiska studenten ut på Högskolan Kristianstad enligt Universitetskanslersämbetets nya årsrapport. Vidare matchar högskolan perfekt det omgivande samhället då 21 procent av studenterna har utländsk bakgrund och är näst ”bäst i klassen” på att motivera studenter från studieovana hem.

Nuhtm420ivpxzm1ece7c

Historisk satsning på specialistsjuksköterskor

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 08:37 CEST

På torsdag 4 juni får första omgången specialistsjuksköterskor i medicinsk vård sina examensbevis på Högskolan Kristianstad. De är hett efterlängtade och förutom nya karriärmöjligheter lyfts de fram som en nyckel för effektivare vård. Nu kan du träffa dem.

Qusdfmg0g7nokp96htq1

Så här bekämpar vi undernäring med nya föreskrifterna

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 08:22 CEST

Risken för sjukdom och undernäring ökar med stigande ålder. Tillståndet orsakar stort mänskligt lidande och kostar mycket i form av längre vårdtider och ökat vårdbehov. Socialstyrelsen införde därför nya föreskrifter och allmänna råd den 1 jan. Högskolan Kristianstad bjuder nu in till en nationell konferens för att tillsammans med Socialstyrelsen och Livsmedelsverket börja jobba med föreskriften.

Nujvucuq6qvw4u5wrmi6

​Konstutställning och tårtkalas när Näktergalen fyller 10 år

Pressmeddelanden   •   2015-05-07 11:23 CEST

Integrationsprojektet Näktergalen har nu överbryggat sociala och etniska skillnader i Kristianstad i tio år. Verksamheten har fått 400 barn och mentorer att växa och få ett rikare liv. Detta firas med konstutställning av barnens teckningar, bordshockey och att skapa ett nytt minne tillsammans.

Jqtk3rvlj8mnvzpehdkc

Högskolan får 1,2 Mkr för matprojekt med Tetra Pak

Pressmeddelanden   •   2015-05-06 09:11 CEST

KK-stiftelsen ger närmare 1,2 Mkr till ett forskningsprojekt vid Högskolan Kristianstad. Syftet är att öka kunskapen kring hur emulsionslivsmedel med hög fetthalt, som majonnäs och dressingar, kan tillverkas med storskalig processutrustning.

G885m99n1vwukfcb8nfb

​Högskola hyllar öppenhet med tävling

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 10:38 CEST

Det är lätt att klicka på gillaknappen, men är du alltid säker på vad du gillar och vem som står bakom? Men det är få som tar sig tid och ork att ifrågasätta avsändare och budskap på sociala medier. Med tävlingen Hylla öppenhet vill vi öka förståelsen och toleransen mellan människor genom mer läsande, som skapar bättre läsförståelse och källkritik, och slutligen ett öppnare samhälle.

Rfduxosmbxa1ww7fhids

​Ny forskning om genetiska riskfaktorer för allergi

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 13:26 CEST

Allergi är en komplex sjukdom som beror på såväl miljöfaktorer som genetiska faktorer. Nu visar en avhandling från Högskolan Kristianstad att många av de resultat som genererats i olika associationsstudier är svåra att upprepa och att nya typer av metoder och analyser bör användas.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad - för dig som vill ha jobb!

Över 14 000 studenter studerar vid Högskolan Kristianstad (HKR). Högskolan har ett brett utbud av professionsinriktade program, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Den största utbildningen är lärarprogrammet som omfattar en tredjedel av programstudenterna, följt av sjuksköterskeprogrammet och ekonomprogrammet.

Flera av högskolans utbildningar har uppmärksammats för sin höga kvalitet. I Högskoleverkets (numera Universitetskanslerämbetet) utvärderingar har kandidatprogrammet i företagsekonomi och magisterprogrammet i psykologi fått högsta möjliga betyg och rankas därmed bland de bästa i landet.

Den stora satsningen på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) gör Högskolan Kristianstad unik. Det är det enda lärosätet i landet där alla programutbildningar på grundnivå har delar av utbildningen förlagd utanför högskolan – i företag, i skolor, på sjukhus eller i andra organisationer. Det ger studenterna en möjlighet att redan under studietiden knyta kontakter och hitta vägen in i ett utvecklande och intressant arbetsliv. Satsningen ingår i arbetet med högskolans vision att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter.

Adress

  • Högskolan Kristianstad
  • Elmetorpsvägen 15
  • 291 88 Kristianstad