Media-no-image

Fem tips inför ditt gymnasieval

Pressmeddelanden   •   2016-02-09 08:16 CET

Runt om i landet svettas just nu tusentals ungdomar över sitt gymnasieval. Att efter nio år i grundskola veta vilken gymnasieskola och utbildning man ska välja kan göra en riktigt rådvill. Sista ansökningsdag är 15 februari så klockan tickar nu ganska högljutt. Men det finns hjälp att få. Studie- och karriärvägledarna på Högskolan Kristianstad kommer här med fem tips inför ditt gymnasieval.

  1. Prata med studie- och yrkesvägledare
  2. Gör studiebesök
  3. Prov-åk resvägen
  4. Lyssna vad andra tycker
  5. Tänk på behörigheten

Det första tipset handlar alltså om att utnyttja den kompetens som finns på din skola genom att prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola. Även om det kan vara svårt att tänka sig att vägledaren ska avgöra ditt val.

– Studie- och yrkesvägledaren vet otroligt mycket om hur man gör olika kombinationer eller tillval och vad som är viktigt att tänka på, säger Maria Hassel, studie- och karriärvägledare på Högskolan Kristianstad.

Om du börjar närma dig ett beslut efter att ha studerat hemsidor eller pappersfoldrar, så är det mycket värt att göra ett studiebesök på den skola och det program som du är intresserad av.

En tredje sak, som kanske inte lika många tänker på, är att du borde provpendla den väg du kommer att få till skolan.

– Kolla upp vilka tåg- och busstider det finns att välja på och vad det kommer att betyda för din vardag. Räkna noggrant på hur dags du måste kliva upp på morgonen och hur dags du kommer hem. Hinner du till fotbollsträningen eller dansklassen? säger Maria Hassel.

Tänk på behörigheten!

Många ungdomar får i de här sammanhangen höra många gånger att de inte ska välja som kompisarna, utan göra sitt eget val. Men det finns inget fel i att lyssna på vad föräldrar eller andra trycker om ditt val. Tvärtom göra för- och nackdelar tydligare för dig.

Det sista som Maria Hassel vill tipsa om kan verka självklart, men kan vara lätt att glömma bort för en niondeklassare som ser gymnasiet som "resten" av livet.

– Visst ska gymnasieåren vara roliga och givande, men tänk på behörigheten för fortsatta studier på högskola eller universitet. Det är ofta mer avgörande för din framtid än alla tillval runt utbildningen.

Läs mer på www.gymnasieguiden.se

Kontakt: Maria Hassel, studie- och karriärvägledare vid Högskolan Kristianstad, 044-20 34 95, maria.hassel@hkr.se.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Runt om i landet svettas just nu tusentals ungdomar över sitt gymnasieval. Att efter nio år i grundskola veta vilken gymnasieskola och utbildning man ska välja kan göra en riktigt rådvill. Sista ansökningsdag är 15 februari så klockan tickar nu ganska högljutt. Men det finns hjälp att få. Studie- och karriärvägledarna på Högskolan Kristianstad kommer här med fem tips inför ditt gymnasieval.

Läs vidare »
Wfuqoarpkzew9fvunrmi

​Populär barnboksförfattare berättar

Nyheter   •   2016-01-29 10:43 CET

Den 28 januari gästades Högskolan Kristianstad av den populära danska barnboksförfattaren Inge Duelund Nielsen.

Rrfqdzdfkmd4lzm60pnf

​Tandhygienister hjälper till på flyktingförläggning

Nyheter   •   2016-01-29 08:04 CET

Tre driftiga studenter har tagit initiativ till att hjälpa nyanlända asylsökande. Eftersom de läser till tandhygienister var det aldrig någon tvekan om vad de skulle bidra med. På eget initiativ och för egna pengar letade de sig djupt ut i de nordostskånska skogarna för att hjälpa på sitt sätt.

Ryakxbraxejcttyzn7ir

​1,7 miljoner för att bygga måltidsbroar över sundet

Pressmeddelanden   •   2016-01-25 08:14 CET

Forskaren Maria Nyberg från ämnesgruppen Mat och måltid på Högskolan Kristianstad får närmare 1,7 miljoner kronor i Marie Curie-anslag från Vinnova för att bygga broar mellan Sverige och Danmark. Under 2,5 år ska strategier och modeller forskas fram för att förbättra den offentliga måltiden.

Yzoofdccil8mwctjggeu

​Brist på lärare skapar attraktiva studenter

Pressmeddelanden   •   2016-01-21 15:43 CET

Nationellt visar en ny analys av UKÄ att allt fler börjar på lärarutbildningarna, men även att det ökade intresset ändå inte kommer att vara tillräckligt. På riksplanet skulle det behöva vara 8 000 studenter till som börjar lärarprogrammen varje år. Högskolan Kristianstad följer rikstrenden och noterar samtidigt hur oerhört attraktiva lärar- och förskollärarstudenterna är på arbetsmarknaden.

Media-no-image

Högskolan ger föreläsning till nyanlända flyktingar på Barbacka

Pressmeddelanden   •   2016-01-19 09:08 CET

Öppen föreläsning ska skapa förståelse för den svenska modellen och visa hur en invandrare kan anpassa sig till modellen utan att förlora sin egen unika identitet.

På Kulturhuset Barbacka i centrala Kristianstad den 19 januari kl 17.00–19.00 välkomnas alla till öppna föreläsningarna:

Föreläsningen är på engelska och är gratis och alla är välkomna.

Läs mer

Kontakt: Timurs Umans, bitr professor i företagsekonomi inriktning bolagsstyrning, 044-20 31 37, 0708-40 39 07, timurs.umans@hkr.se. Ingemar Ottosson, biträdande professor i historia, 044-20 33 15, ingemar.ottosson@hkr.se.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Öppen föreläsning ska skapa förståelse för den svenska modellen och visa hur en invandrare kan anpassa sig till modellen utan att förlora sin egen unika identitet.

Läs vidare »
Gzuhktr8bqdzfjw1hkcg

​De leder Sveriges populäraste ledarskapskurs

Nyheter   •   2016-01-11 14:42 CET

Det är åtråvärda platser Högskolan Kristianstad erbjuder till kursen Coachande ledarskap. Landets mest åtråvärda närmare bestämt. I dag är det populärt att utveckla sitt ledarskap, och då framför allt ett coachande sådant.

Enobrrdtorierjmvpedt

​Vietnamprojekt pitchas för Bill Gates

Nyheter   •   2015-12-11 10:55 CET

Sedan flera år driver Högskolan Kristianstad ett internationellt samarbetsprojekt under namnet CITYBLUES++ i Vietnam med professor Jean O. Lacoursière i spetsen. I helgen åker projektets tyska samarbetspartner BORDA till Seattle, bland annat för att pitcha högskolans projekt för Bill & Melinda Gates Foundation.

Fahmuwhnoajbfmcnyfvc

​Dardan och Carl vann för mänsklighetens bästa

Nyheter   •   2015-12-07 10:01 CET

I helgen samlades hundratals utvecklare, desigers och motiverade människor från både Sverige och Danmark i Malmö för ett Hackathon. På OpenHack 2015 ligger fokus lösa utmaningar och skapa kreativa lösningar med öppen källkod för mänsklighetens bästa. Högskolan Kristianstad hade flera studenter på plats, och två av dem vann pris för ”Best Visual Experience”.

Vjofcvucpcawarblwojp

​Nycklar till att lyckas med social mobilisering

Pressmeddelanden   •   2015-12-02 08:15 CET

Vill du vitalisera samhällsarbetet men vet inte riktigt hur? Vare sig du jobbar med folkhälsoarbete, socialt arbete eller är aktiv i en förening så kan Oscar Anderssons och Pelle Amberntssons nya bok Social mobilisering ge dig nycklarna till hur du lyckas med dina projekt och sociala aktioner.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad - för dig som vill ha jobb!

Över 13 500 studenter studerar vid Högskolan Kristianstad (HKR). Högskolan har ett brett utbud av professionsinriktade program, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Den största utbildningen är lärarprogrammet som omfattar en tredjedel av programstudenterna, följt av sjuksköterskeprogrammet och ekonomprogrammet.

Flera av högskolans utbildningar har uppmärksammats för sin höga kvalitet. I Högskoleverkets (numera Universitetskanslerämbetet) utvärderingar har kandidatprogrammet i företagsekonomi och magisterprogrammet i psykologi fått högsta möjliga betyg och rankas därmed bland de bästa i landet.

Den stora satsningen på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) gör Högskolan Kristianstad unik. Det är det enda lärosätet i landet där alla programutbildningar på grundnivå har delar av utbildningen förlagd utanför högskolan – i företag, i skolor, på sjukhus eller i andra organisationer. Det ger studenterna en möjlighet att redan under studietiden knyta kontakter och hitta vägen in i ett utvecklande och intressant arbetsliv. Satsningen ingår i arbetet med högskolans vision att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter.

Adress

  • Högskolan Kristianstad
  • Elmetorpsvägen 15
  • 291 88 Kristianstad