B6gjv3kvitkdnq3yhwm4

​6,5 Mkr ska svara på hur skolreformen fungerar i praktiken

Pressmeddelanden   •   2015-09-02 08:17 CEST

Vetenskapsrådet och Forte ger en forskare vid Högskolan Kristianstad och hans kollega vid Göteborgs universitet 6,5 miljoner kronor för en treårig studie. Nedifrånperspektivet i studien ska ge svar på hur den nya skolreformen har landat i praktiken.

Media-no-image

Internationella utbildningar lockar allt fler

Pressmeddelanden   •   2015-08-20 15:00 CEST

- Det är väldigt roligt att vårt internationella utbildningsutbud är så populärt, säger Lise-Lotte Nilsson, Internationaliseringsansvarig vid Externa relationer.

Till våren 2016 erbjuder Högskolan Kristianstad enbart internationella kurser, inga program. Särskilt populära är ”Internetpublicering och webbdesign I” och ”Den engelsktalande världens moderna historia”, men det är ett ökat intresse för många kurser.

- Utbildningar som ges på engelska verkar generellt väldigt populära just nu och webbdesign ligger ju i tiden, konstaterar Lise-Lotte.

Hösten den stora antagningsperioden

Liksom för högskolans övriga utbildningar är hösten den stora antagningsperioden för de internationella utbildningarna och framför allt till de internationella programmen, som startar då.

Våra internationella programstudenter börjar nu, den 31 augusti, och vi kan med glädje konstatera att även antagningssiffrorna för dessa har ökat stort. Bland annat ser vi ett extra stort intresse för våra nya program Master in MarketingBusiness Administration och Master Programme in Computer Science, berättar Lise-Lotte Nilsson.

- Vi har arbetat hårt med att rekrytera till våra internationella program. Man kan också tänka sig att våra befintliga, internationella studenter är nöjda med sin kandidatexamen och nu vill läsa vidare på masternivå.

Kontaktpersoner: Lise-Lotte Nilsson, 044-20 30 08. 

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 000 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

​Intresset för internationella kurser och program vid Högskolan Kristianstad är imponerande. Nya söksiffror visar på en kraftig ökning, både vad gäller antal sökande totalt och antal Prio1-sökande. Totalt har antalet sökande till vårens kurser ökat med 86 procent sedan förra året, medan antalet Prio1-sökande ökat med hela 145 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Högtryck på högskolan

Pressmeddelanden   •   2015-08-12 19:30 CEST

Antalet sökande och antalet antagna till lärarutbildningarna har ökat tydligt när man jämför andra urvalet ht 2015 med första urvalet ht 2014. Det visar ny statistik från Universitets och högskolerådet. Högskolan Kristianstad följer trenden med fler sökande och antagna till lärarutbildningarna, men har också ökat både sökande och antagna till flera andra utbildningar.

  • Det är högtryck på högskolan. Våra utbildningar är attraktiva och utvecklingen fortsätter uppåt. I höst antar vi för första gången mer än 10 000 studenter, en ökning med 8 procent. Tidigare års goda utvärderingar kan ha bidragit till att vi på detta sätt får erkännande för god kvalitet menar Håkan Pihl, rektor vid Högskolan.

Högskolan har ett brett utbud som lockar många. Bland de många sökande till Högskolans olika program är det flest som vill bli ekonomer (235 antagna, 676 reserver), sjuksköterskor (120 antagna, 557 reserver), förskollärare (175 antagna, 418 reserver) och som vill arbeta med digital design (90 antagna och 400 reserver).

  • I år ökar trycket bland våra utbildningar för bland annat lärare och sjuksköterskor. Fler studenter vill också bli biomedicinska analytiker, personal- och arbetslivsvetare eller tandhygienister, säger Håkan

De nya antagningssiffrorna visar dessutom att högskolan ökar stort när det gäller fristående kurser. Eftertraktade, nätbaserade kurser på högskolan är bland annat Organisering och ledning, Projektledning, Kropp: Stress, näring och hälsa, Psykologi I och Kriminologi I.

  • Särskilt intressant är att våra nätbaserade kurser fortsätter öka, i höst ökar sökande till de helt nätbaserade kurserna med hela 15 procent. Det är en spännande trend och ett studiealternativ som passar många idag, säger Håkan Pihl.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 000 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Antalet sökande och antalet antagna till lärarutbildningarna har ökat tydligt när man jämför andra urvalet ht 2015 med första urvalet ht 2014. Det visar ny statistik från Universitets‐ och högskolerådet. Högskolan Kristianstad följer trenden med fler sökande och antagna till lärarutbildningarna, men har också ökat både sökande och antagna till flera andra utbildningar.

Läs vidare »
Sfruiknkeeymjsu3wkui

Ny vicerektor för forskning vid Högskolan Kristianstad

Pressmeddelanden   •   2015-08-12 09:10 CEST

​Rektor Håkan Pihl har utsett Agneta Ljung Djärf, biträdande professor och biträdande sektionschef, till ny vicerektor för forskning vid Högskolan Kristianstad.

Kwyreigqzzeha6ms8ezd

​Nytt rekord igen i antal antagna och reserver

Pressmeddelanden   •   2015-07-09 13:04 CEST

I eftermiddag får alla som sökt till höstens högre utbildningar sina första antagningsbesked. Av de nära 266 000 som blivit antagna vid landets lärosäten är drygt 12 800 antagna vid Högskolan Kristianstad, drygt 1 000 fler än vid förra årets första besked. Detta trots förra årets kraftiga ökning.

Atd2qffzeayxzvgphrst

Halv miljon till forskare tar Vattenriket ut i Europa och tvärtom

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 11:57 CEST

Forskaren Erland Björklund har tillsammans med kollegan Ola Svahn vid Högskolan Kristianstad tilldelats 530 000 kr av Region Skåne för arbete med tre miljöstrategiska insatser. Arbetet ska dessutom knyta vattendragen runt Kristianstad i ett europeiskt samarbetsnätverk.

Nxve8cpecddctua3t7i2

​Fondpengar för mångfald och mot psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 10:28 CEST

Hur får vi mångfalden på svenska arbetsplatser att gagna organisationen? Och hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar med hjälp av systematiska skolbaserade insatser? Det är två frågor som två forskare vid Högskolan Kristianstad fått pengar att ta reda på mer om.

Uekei6gk6v4mdotiqlsk

​Högskolans studenter matchar Kristianstads mångfald

Pressmeddelanden   •   2015-06-04 13:03 CEST

Hon är 22 år och har kommit in på sitt förstahandsval när hon börjar sina högskolestudier. Så ser den typiska studenten ut på Högskolan Kristianstad enligt Universitetskanslersämbetets nya årsrapport. Vidare matchar högskolan perfekt det omgivande samhället då 21 procent av studenterna har utländsk bakgrund och är näst ”bäst i klassen” på att motivera studenter från studieovana hem.

Nuhtm420ivpxzm1ece7c

Historisk satsning på specialistsjuksköterskor

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 08:37 CEST

På torsdag 4 juni får första omgången specialistsjuksköterskor i medicinsk vård sina examensbevis på Högskolan Kristianstad. De är hett efterlängtade och förutom nya karriärmöjligheter lyfts de fram som en nyckel för effektivare vård. Nu kan du träffa dem.

Qusdfmg0g7nokp96htq1

Så här bekämpar vi undernäring med nya föreskrifterna

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 08:22 CEST

Risken för sjukdom och undernäring ökar med stigande ålder. Tillståndet orsakar stort mänskligt lidande och kostar mycket i form av längre vårdtider och ökat vårdbehov. Socialstyrelsen införde därför nya föreskrifter och allmänna råd den 1 jan. Högskolan Kristianstad bjuder nu in till en nationell konferens för att tillsammans med Socialstyrelsen och Livsmedelsverket börja jobba med föreskriften.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad - för dig som vill ha jobb!

Över 14 000 studenter studerar vid Högskolan Kristianstad (HKR). Högskolan har ett brett utbud av professionsinriktade program, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Den största utbildningen är lärarprogrammet som omfattar en tredjedel av programstudenterna, följt av sjuksköterskeprogrammet och ekonomprogrammet.

Flera av högskolans utbildningar har uppmärksammats för sin höga kvalitet. I Högskoleverkets (numera Universitetskanslerämbetet) utvärderingar har kandidatprogrammet i företagsekonomi och magisterprogrammet i psykologi fått högsta möjliga betyg och rankas därmed bland de bästa i landet.

Den stora satsningen på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) gör Högskolan Kristianstad unik. Det är det enda lärosätet i landet där alla programutbildningar på grundnivå har delar av utbildningen förlagd utanför högskolan – i företag, i skolor, på sjukhus eller i andra organisationer. Det ger studenterna en möjlighet att redan under studietiden knyta kontakter och hitta vägen in i ett utvecklande och intressant arbetsliv. Satsningen ingår i arbetet med högskolans vision att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter.

Adress

  • Högskolan Kristianstad
  • Elmetorpsvägen 15
  • 291 88 Kristianstad