Cg4uojmb4c9pfplmdehu

Nytt analysinstrument utvecklar vattenreningsteknik för läkemedel

Pressmeddelanden   •   2015-10-06 10:21 CEST

Läkemedelsrester passerar ofta genom våra reningsverk ut i sjöar och hav med negativ påverkan på djurlivet. Två forskare vid Högskolan Kristianstad har utvecklat ett analysinstrument som hjälper till att beskriva läkemedelsresternas beteende i naturen. Den nya metoden kan även användas för att studera inbindning till aktivt kol och för att utveckla nya filtermaterial för vattenrening.

Fmxtj2trjufzx46mtgnt

Skolledarkonferensen 2015: Speglar dagens skola fortfarande samhället?

Pressmeddelanden   •   2015-09-30 09:29 CEST

Från Vellinge i söder till Linköping i norr kommer skolledare till Tylösand för att lyssna och diskutera förskolans och skolans utmaningar. Temat för södra Sveriges skolledarkonferens 2015 är ”Utmanat lärande”. Speglar dagens skola fortfarande samhället i samma utsträckning som när uttrycket myntades?

Qo3qag74pajgtdodp2jx

Första boken om världsberömde svenske hjältetenoren

Nyheter   •   2015-09-25 09:26 CEST

​Nyligen var hon aktuell i en dokumentär på SVT om drottning Kristina. Nu är Högskolan Kristianstads historieprofessor Marie-Louise Rodén aktuell igen, med en biografi om kyrkomusikern, hjältetenoren* och operachefen Set Svanholm. Vi har träffat författaren som berättar om allt från varför till hur boken kom till.

Uekei6gk6v4mdotiqlsk

​Högskolan Kristianstad får 16 Mkr mer

Pressmeddelanden   •   2015-09-21 14:46 CEST

I nya budgetpropositionen satsar regeringen på en mer jämlik fördelning mellan lärosätena, vilket ger oväntat klirr i kassan hos flera svenska högskolor. Däribland Högskolan Kristianstad som får sammanlagt 16 miljoner kronor mer än väntat.

Vjikaevwnptargylncfb

Högskolans internationella ansökningar ökar näst mest i landet

Pressmeddelanden   •   2015-09-16 11:00 CEST

Söktrycket inför vårterminens internationella utbildningar ökar vid svenska lärosäten. I riket med 116 procent och på Högskolan Kristianstad med hela 190 procent vad gäller kurser och program på grundnivå.

Yyojg80guxxfl08rg7hm

Högskolan Kristianstad skriver under Magna Charta i Bologna

Pressmeddelanden   •   2015-09-16 08:17 CEST

​Högskolan Kristianstads rektor Håkan Pihl beger sig i kväll till Bologna i Italien för att skriva under, eller bli ”signatär”, till Magna Charta Universitatum. Universitetens Magna Charta ses som ett konstitutionellt värdedokument för den europeiska universitetsgemenskapen som lärosätena som skriver under förpliktar sig att stödja, främja och försvara.

Z0uvbbd4g1rxbyzvdpjv

​RegFoodprojektet inventerar, delar erfarenheter och släpper bok

Pressmeddelanden   •   2015-09-14 11:50 CEST

Den 14–15 september hålls en avslutande konferens för RegFood-projektet i Kristianstad. Lokala och regionala matproducenter är hjärtligt välkomna. Bland annat kommer projektets deltagare att släppa en antologi med artiklar på området ”lokal och regional mat”.

B6gjv3kvitkdnq3yhwm4

​6,5 Mkr ska svara på hur skolreformen fungerar i praktiken

Pressmeddelanden   •   2015-09-02 08:17 CEST

Vetenskapsrådet och Forte ger en forskare vid Högskolan Kristianstad och hans kollega vid Göteborgs universitet 6,5 miljoner kronor för en treårig studie. Nedifrånperspektivet i studien ska ge svar på hur den nya skolreformen har landat i praktiken.

Media-no-image

Internationella utbildningar lockar allt fler

Pressmeddelanden   •   2015-08-20 15:00 CEST

- Det är väldigt roligt att vårt internationella utbildningsutbud är så populärt, säger Lise-Lotte Nilsson, Internationaliseringsansvarig vid Externa relationer.

Till våren 2016 erbjuder Högskolan Kristianstad enbart internationella kurser, inga program. Särskilt populära är ”Internetpublicering och webbdesign I” och ”Den engelsktalande världens moderna historia”, men det är ett ökat intresse för många kurser.

- Utbildningar som ges på engelska verkar generellt väldigt populära just nu och webbdesign ligger ju i tiden, konstaterar Lise-Lotte.

Hösten den stora antagningsperioden

Liksom för högskolans övriga utbildningar är hösten den stora antagningsperioden för de internationella utbildningarna och framför allt till de internationella programmen, som startar då.

Våra internationella programstudenter börjar nu, den 31 augusti, och vi kan med glädje konstatera att även antagningssiffrorna för dessa har ökat stort. Bland annat ser vi ett extra stort intresse för våra nya program Master in MarketingBusiness Administration och Master Programme in Computer Science, berättar Lise-Lotte Nilsson.

- Vi har arbetat hårt med att rekrytera till våra internationella program. Man kan också tänka sig att våra befintliga, internationella studenter är nöjda med sin kandidatexamen och nu vill läsa vidare på masternivå.

Kontaktpersoner: Lise-Lotte Nilsson, 044-20 30 08. 

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 000 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

​Intresset för internationella kurser och program vid Högskolan Kristianstad är imponerande. Nya söksiffror visar på en kraftig ökning, både vad gäller antal sökande totalt och antal Prio1-sökande. Totalt har antalet sökande till vårens kurser ökat med 86 procent sedan förra året, medan antalet Prio1-sökande ökat med hela 145 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Högtryck på högskolan

Pressmeddelanden   •   2015-08-12 19:30 CEST

Antalet sökande och antalet antagna till lärarutbildningarna har ökat tydligt när man jämför andra urvalet ht 2015 med första urvalet ht 2014. Det visar ny statistik från Universitets och högskolerådet. Högskolan Kristianstad följer trenden med fler sökande och antagna till lärarutbildningarna, men har också ökat både sökande och antagna till flera andra utbildningar.

  • Det är högtryck på högskolan. Våra utbildningar är attraktiva och utvecklingen fortsätter uppåt. I höst antar vi för första gången mer än 10 000 studenter, en ökning med 8 procent. Tidigare års goda utvärderingar kan ha bidragit till att vi på detta sätt får erkännande för god kvalitet menar Håkan Pihl, rektor vid Högskolan.

Högskolan har ett brett utbud som lockar många. Bland de många sökande till Högskolans olika program är det flest som vill bli ekonomer (235 antagna, 676 reserver), sjuksköterskor (120 antagna, 557 reserver), förskollärare (175 antagna, 418 reserver) och som vill arbeta med digital design (90 antagna och 400 reserver).

  • I år ökar trycket bland våra utbildningar för bland annat lärare och sjuksköterskor. Fler studenter vill också bli biomedicinska analytiker, personal- och arbetslivsvetare eller tandhygienister, säger Håkan

De nya antagningssiffrorna visar dessutom att högskolan ökar stort när det gäller fristående kurser. Eftertraktade, nätbaserade kurser på högskolan är bland annat Organisering och ledning, Projektledning, Kropp: Stress, näring och hälsa, Psykologi I och Kriminologi I.

  • Särskilt intressant är att våra nätbaserade kurser fortsätter öka, i höst ökar sökande till de helt nätbaserade kurserna med hela 15 procent. Det är en spännande trend och ett studiealternativ som passar många idag, säger Håkan Pihl.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 000 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Antalet sökande och antalet antagna till lärarutbildningarna har ökat tydligt när man jämför andra urvalet ht 2015 med första urvalet ht 2014. Det visar ny statistik från Universitets‐ och högskolerådet. Högskolan Kristianstad följer trenden med fler sökande och antagna till lärarutbildningarna, men har också ökat både sökande och antagna till flera andra utbildningar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad - för dig som vill ha jobb!

Över 13 500 studenter studerar vid Högskolan Kristianstad (HKR). Högskolan har ett brett utbud av professionsinriktade program, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Den största utbildningen är lärarprogrammet som omfattar en tredjedel av programstudenterna, följt av sjuksköterskeprogrammet och ekonomprogrammet.

Flera av högskolans utbildningar har uppmärksammats för sin höga kvalitet. I Högskoleverkets (numera Universitetskanslerämbetet) utvärderingar har kandidatprogrammet i företagsekonomi och magisterprogrammet i psykologi fått högsta möjliga betyg och rankas därmed bland de bästa i landet.

Den stora satsningen på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) gör Högskolan Kristianstad unik. Det är det enda lärosätet i landet där alla programutbildningar på grundnivå har delar av utbildningen förlagd utanför högskolan – i företag, i skolor, på sjukhus eller i andra organisationer. Det ger studenterna en möjlighet att redan under studietiden knyta kontakter och hitta vägen in i ett utvecklande och intressant arbetsliv. Satsningen ingår i arbetet med högskolans vision att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter.

Adress

  • Högskolan Kristianstad
  • Elmetorpsvägen 15
  • 291 88 Kristianstad