Me95hd7wu58blvd9h5bj

​Miljonbidrag till projekt om industriernas roll i skolan

Nyheter   •   Nov 21, 2017 11:54 CET

Skolan ska samverka med det omgivande samhället. Samtidigt ska undervisningen vara saklig och allsidig. Nu får högskolans docent Lena Hansson 3,7 Mkr från Vetenskapsrådet för att undersöka de problem och möjligheter som kan uppstå i samband med industriaktörernas engagemang i skolan.

Zrgsqnmgbka7jnpkb0hj

​Uttrarna dök upp på fullsatt biosfärkonferens

Nyheter   •   Nov 21, 2017 10:52 CET

Under måndagen hölls den årliga konferensen om biosfärforskning på Naturum, med särskild fokus på vad som sägs och skrivs om Kristianstad Vattenrike. Många ville träffas och lära sig mer om livet över och under ytan.

Canlwlv2jiahwlzqf3nn

Mer lärarfokus på HUR än VAD eleverna redovisar i det multimodala skolarbetet

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 11:19 CET

Att förena multimodalt språk- och kunskapsutvecklande textarbete med bedömning innebär såväl möjligheter som svårigheter i skolundervisningen. Det visar en aktuell avhandling av Högskolan Kristianstads Eva Borgfeldt, som på fredag disputerar i Göteborg.

Ajbthw0u1lydcacdkorx

Återbesök till Bostons gatuhörn på 1930-talet

Nyheter   •   Nov 17, 2017 16:59 CET

Har vi något att lära oss från Bostons gamla gathörn 80 år tillbaka i tiden? Det har vi, menar Oscar Andersson vid Högskolan Kristianstad. Det tror Vetenskapsrådet också som nyligen tilldelat honom 2,1 miljoner kronor för att undersöka saken i tre år. Oscar tar över där etnografins Shakespeare en gång slutade, i Boston tillsammans med William F Whytes etnografiska milstolpe Street Corner Society.

Thz00ub3jbgcnx3rewwh

Skönhetsidealens påverkan på vår sjukvård

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 08:15 CET

En vacker människa är en lycklig människa. Eller? Nu möts internationella experter i Kristianstad för att diskutera utseendeproblematik, och hur vårdpersonal kan hantera patienternas förväntningar inför en skönhetsoperation.

Media no image

Höstlovslediga barn hjälper forskare med VR-projekt

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 08:15 CET

På torsdag får Högskolan Kristianstad hjälp av 15 höstlovslediga barn i åldrarna 10-14 år. Barnen agerar skådespelare i ett virtual reality-projekt, som ska visa olika möjligheter i problematiska lärsituationer.

– Projektet ska mynna ut i en virtuell lärmiljö, det som kallas Virtual Reality (VR). Den ska förbereda studenter i specialpedagogik att agera i möte med utmaningar som kan vara etiskt svårhanterade. Detta ska ske innan de kommer ut på sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU), berättar Barbro Bruce, biträdande professor i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad.

Barbro Bruce menar att om vi får tillgång till sådana lärsituationer så kan blivande specialpedagoger och speciallärare i kollegialt samlärande ges möjlighet att pröva och utvärdera olika synsätt och förhållningssätt.

Projekt med flera vinster

– Genom VR blir det enklare att flytta fokus från individ till grupp och organisation. Det är även en stor fördel att relationen med barnet sker virtuellt och då inte heller behöver avbrytas när den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är slut, säger Kerstin Ahlqvist, universitetsadjunkt i specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad.

Arbetet med piloten bedrivs under höstterminen 2017 och vårterminen 2018 i samarbete med högskolans utbildning Digital Design, Edtech South East Sweden och studenter från Högskolan Kristianstad.

– Detta är en utmärkt möjlighet att föra ut forskning till nyttiggörande i samhället, säger Johan Müllern-Aspegren, innovationsrådgivare vid Högskolan Kristianstad.

– Jag hoppas på fler, liknande samarbeten framöver där man arbetar över professionsgränserna tillsammans med dedikerade studenter.

Torsdag 2 november, 09.00 - 16.00
Högskolan Kristianstad, hus 14

Kontakt: Johan Müllern-Aspegren, innovationsrådgivare. 0702-945 759, johan.mullern-aspegren@hkr.se

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

På torsdag hjälper höstlovslediga barn forskare vid Högskolan Kristianstad med ett VR-projekt. Syftet är att förbereda studenter i specialpedagogik inför etiskt svårhanterade utmaningar de kan möta under sin VFU, verksamhetsförlagda utbildning.

Läs vidare »
Ahwy4obvnwbkyedkmbdi

Ny forskning ska svara på hur våtmarker hanterar mikroplaster

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 08:15 CEST

Våtmarkernas kapacitet att rena ”vanliga” föroreningar är väldokumenterad sedan ett trettiotal år tillbaka. Men hur de hanterar mikroplaster är hittills helt outforskat. Nu reser en våtmarksforskare från Kristianstads våtmarker till Everglades delta i Florida för att ta reda på hur olika våtmarker hanterar mikroplaster.

Ahwy4obvnwbkyedkmbdi

Hon ska utforska våtmarkernas okända förmåga att hanterar mikroplaster

Nyheter   •   Okt 26, 2017 14:31 CEST

Våtmarkernas kapacitet att rena vanliga föroreningar är väldokumenterad sedan flera decennier. Men hur de hanterar mikroplaster är hittills helt outforskat. Nu reser våtmarksforskaren Hristina Bodin, med hela familjen, till Everglades mangroveträsk i Florida för att ta reda på hur olika våtmarker hanterar mikroplaster. Och det finns redan flera i Skåne som med stort intresse väntar på resultaten.

Rzppzfjwswy3575pht2o

Forskningsprojekt förbättrar livet för barn med ansiktsmissbildning

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 08:15 CEST

​Barn som föds med läpp-, käk-, och gomspalt riskerar att bli diskriminerade. Ett nytt internationellt projekt, som tar avstamp vid Högskolan Kristianstad, sammanför kunskap och erfarenheter från forskare och vårdinrättningar i ett tjugotal europeiska länder.

Drh0gdk140pgdt6azbgc

I rävsax mellan ledning och medarbetare

Nyheter   •   Okt 23, 2017 14:56 CEST

Att vara mellanchef är en svår balansakt. Ofta hamnar man i kläm mellan ledningens krav och medarbetarnas behov. I sina masteruppsatser har Monica Svensson och Ulrika Palmgren låtit mellancheferna själva komma till tals och berätta om sin vardag.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Om Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad - för dig som vill ha jobb!

Över 13 500 studenter studerar vid Högskolan Kristianstad (HKR). Högskolan har ett brett utbud av professionsinriktade program, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Den största utbildningen är lärarprogrammet som omfattar en tredjedel av programstudenterna, följt av sjuksköterskeprogrammet och ekonomprogrammet.

Flera av högskolans utbildningar har uppmärksammats för sin höga kvalitet. I Högskoleverkets (numera Universitetskanslerämbetet) utvärderingar har kandidatprogrammet i företagsekonomi och magisterprogrammet i psykologi fått högsta möjliga betyg och rankas därmed bland de bästa i landet.

Den stora satsningen på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) gör Högskolan Kristianstad unik. Det är det enda lärosätet i landet där alla programutbildningar på grundnivå har delar av utbildningen förlagd utanför högskolan – i företag, i skolor, på sjukhus eller i andra organisationer. Det ger studenterna en möjlighet att redan under studietiden knyta kontakter och hitta vägen in i ett utvecklande och intressant arbetsliv. Satsningen ingår i arbetet med högskolans vision att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter.

Adress

  • Högskolan Kristianstad
  • Elmetorpsvägen 15
  • 291 88 Kristianstad