Tssems8imfx3kt0lfg3k

Internationell workshop i offentlig ekonomi

Pressmeddelanden   •   2014-09-05 14:40 CEST

Idag samlas forskare från hela världen på Högskolan Kristianstad för att i tre dagar diskutera offentlig ekonomi. De olika forskningsartiklarna som presenteras under CIGAR-konferensen kommer från flera EU-länder som Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Malta, Norge, Portugal, Spanien och Sverige men också Australien, Brasilien, Kamerun, Kanada, Indonesien, Japan, Nya Zeeland, Ryssland och USA.

Dkpiafgeeuvy61gxibmc

1600 nya campusstudenter välkomnas

Pressmeddelanden   •   2014-08-31 19:59 CEST

Höstterminen för de drygt 1600 nya studenter som inom kort påbörjar sina campusförlagda programstudier vid Högskolan Kristianstad startar med en schemalagd introduktionsdag i början på veckan. Inför terminsstarten har högskolan tidigare haft en gemensam introduktionsdag för alla nya studenter för att informera och välkomna dem – men denna gång är det ett annat upplägg.

Qjkczarlzb9ac5ase5ku

Högskolan Kristianstads rektor avgår

Pressmeddelanden   •   2014-08-12 12:05 CEST

Högskolan Kristianstads rektor Sanimir Resic har i dag meddelat Utbildningsdepartementet att han vill lämna sin tjänst av personliga skäl. Han återvänder efter årsskiftet till en tjänst som docent vid Lunds universitet.

Ku3tgu0msnoevy4x7zxk

Allt fler väljer Högskolan Kristianstad först

Pressmeddelanden   •   2014-07-18 14:16 CEST

Av alla lärosäten i landet har Högskolan Kristianstad den absolut största ökningen av antalet förstahandssökanden. Jämfört med förra året har 25 procent fler personer satt högskolan som sitt första studieval.

Dkpiafgeeuvy61gxibmc

Rekordmånga antagna och reservplacerade

Pressmeddelanden   •   2014-07-13 12:33 CEST

Aldrig förr har så många sökt sig till Högskolan Kristianstad och blivit antagna till höstens program och kurser. Det är även rekordmånga som är placerade på reservplats. Högskolan Kristianstad har tagit in 25 procent fler studenter i höst efter första urvalet jämfört med förra året, och har en reservlista som har femdubblats på fem år.

Nt86f15wvqdd79gnszjr

Gastronomiprogrammet bäst i Sverige

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 10:00 CEST

Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad får högsta betyg i Universitetskanslersämbetets utvärdering. "Fantastiskt roligt" säger Bitte Müller-Hansen, programområdesansvarig för Gastronomiprogrammet.

Ch1utp5jprwaoga71aat

Unik studie gjord inom primärvården

Pressmeddelanden   •   2014-06-16 06:01 CEST

För första gången i Sverige har ett forskarteam vid Högskolan Kristianstad studerat det positiva inom primärvården för att på så sätt förbättra arbetssituationen där. Att tänka nytt och vända på perspektivet har gett stor och positiv respons ute på vårdcentralerna.

Media-no-image

Barn och ungdomar sökes till matnyttigt massexperiment

Pressmeddelanden   •   2014-05-12 08:12 CEST

Hur mycket frukt och grönt äter barn och ungdomar i Kristianstad kommun? Det vill Livsmedelsverket ta reda på, och söker därför nyfikna elever över hela landet som vill vara forskningsassistenter för en dag.

Massexperimentet "Grönsaksförsöket"  är en del av vetenskapsfesten ForskarFredag som av Högskolan Kristianstad i år anordnas på kulturhuset Barbacka den 26 september.

- Genom detta massexperiment får vi mer och viktig kunskap om hur mycket frukt och grönsaker barn och unga äter under en dag, liksom vilka sorter som är de vanligaste, säger Ulla-Kaisa Koivisto Hursti, forskare på Livsmedelsverket.

För Livsmedelsverket är kunskap om matvanor viktigt för att veta hur väl de stämmer överens med näringsrekommendationer och för att kunna formulera råd om matvanor som är anpassade till målgrupperna. Forskarna är nyfikna på om det finns ålders- och könsskillnader eller skillnader mellan hur unga äter i olika delar av landet. Experimentet omfattar även miljöaspekter genom att eleverna till exempel tar reda på om grönsakerna och frukterna är ekologiskt eller konventionellt odlade. Ungefär en fjärdedel av svenska hushålls klimatpåverkan kommer från maten vi äter. Deltagarna i Grönsaksförsöket kommer under en dag att registrera hur mycket frukt och grönsaker de äter, både i skolan och hemma.

- Genom experimentet får eleverna delta i riktig forskning. Samtidigt lär de sig mer om matens innehåll, måltidernas och näringsämnenas betydelse för hälsan, sjukdomar och olika organs funktion i kroppen, säger Ulla-Kaisa Koivisto Hursti.
 
Det är andra året som Högskolan Kristianstad deltar och sprider kunskap om ForskarFredags massexperiment där skolelever hjälper forskare att samla in data. Förra året deltog drygt 500 elever runtom i Kristianstad och omgivande kommuner i ”Höstexperimentet”, där barn och ungdomar med sina lärare gick ut och fotade ett och samma träd i sin närhet under en viss månad. Under årets ForskarFredag som i år äger rum på kulturhuset Barbacka i Kristianstad kommer en utställning med elevernas foton och forskarnas resultat presenteras den 26 september.

- Dessa massexperiment ger en unik möjlighet för elever att prova på och förstå forskning bättre, säger Malin Malmsten, högskolans projektledare för ForskarFredag i Kristianstad.

Det kostar inget att delta i massexperimentet. Alla skolor i Sverige och elever i alla åldrar är välkomna att medverka. Resultaten publiceras i en forskningsrapport i början av 2015.För mer information om massexperimentet
se www.forskarfredag.se eller kontakta:
Malin Malmsten, projektledare ForskarFredag Kristianstad, 0702-66 64 25, 044-20 80 01, malin.malmsten@hkr.se
Fredrik Brounéus, Vetenskap & Allmänhet, projektledare, fredrik@v-a.se, 072-556 34 48
Ulla-Kaisa Koivisto Hursti, forskare vid Livsmedelsverket, ulko@slv.se, 0733-545 373

EU-kommissionen har utlyst sista fredagen i september varje år till European Researchers’ Night, i hela Europa. I Sverige kallas dagen ForskarFredag och firas på ett trettiotal orter. Fredagen den 26 september är barn och vuxna i Kristianstad välkomna att prova på forskning, experimentera, undersöka och komma forskare nära. ForskarFredag och massförsöket samordnas av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av EUkommissionen, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Livsmedelsverket vill ta reda på hur mycket frukt och grönsaker barn och ungdomar i Kristianstad kommun äter. Därför söker de nu elever över hela landet som vill vara forskningsassistenter för en dag. Massexperimentet är en del av vetenskapsfesten ForskarFredag som i Kristianstad anordnas av högskolan på kulturhuset Barbacka den 26 september.

Läs vidare »
Ifjkgxb2rbpbb3nvde2f

Avslutning för mentorsprojektet Näktergalen

Pressmeddelanden   •   2014-05-06 14:25 CEST

De studenter från Högskolan Kristianstad som sedan hösten 2013 träffat elever från olika mångkulturella skolor i Kristianstad för att göra roliga aktiviteter tillsammans, ses kanske för sista gången nu på lördag. Då är det nämligen avslutning för denna omgång av det framgångsrika mentorsprojektet Näktergalen.

Media-no-image

Lärarutbildningar förstärker efter hårt söktryck

Pressmeddelanden   •   2014-04-28 12:34 CEST

Nyligen ökade ansökningarna till Högskolan Kristianstads utbildningar dramatiskt, bland annat till flera av lärarutbildningarna. I helgen gick annonser ut i bland annat Sydsvenskan där tio medarbetare i utbildningsvetenskap söks.

– Det känns bra att anställa många nya medarbetare eftersom anledningen är att fler ska kunna ta del av våra eftertraktade lärarutbildningar. De nya medarbetarna kommer att utbilda studenter till ett samhällsviktigt yrke där de flesta dessutom får jobb. Dessutom ingår forskning i en del av tjänsterna, säger Martin Eksath, chef på avdelningen för pedagogik vid Högskolan Kristianstad.

De tjänster som utannonserats är fyra universitetsadjunkter i utbildningsvetenskap med inriktning mot pedagogik (med fyra olika inriktningar: förskolans verksamhetsområde, fritidshemmets verksamhetsområde, grundskolans tidigare år och specialpedagogik), fyra universitetslektorer i utbildningsvetenskap med inriktning mot pedagogik och två universitetslektorer i utbildningsvetenskap med inriktning mot specialpedagogik.

Kontaktperson: Martin Eksath, 044-203219 el. 0705241518


Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Nyligen ökade ansökningarna till Högskolan Kristianstads utbildningar dramatiskt, bland annat till flera av lärarutbildningarna. I helgen gick annonser ut i bland annat Sydsvenskan där tio medarbetare i utbildningsvetenskap söks.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Nyhetsbevakning
  • lekfila.rufrdepqlioatzupzuus@hkr.suyjxe
  • 044-208002
  • 0768-238842

Om Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad - för dig som vill ha jobb!

Över 14 000 studenter studerar vid Högskolan Kristianstad (HKR). Högskolan har ett brett utbud av professionsinriktade program, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Den största utbildningen är lärarprogrammet som omfattar en tredjedel av programstudenterna, följt av sjuksköterskeprogrammet och ekonomprogrammet.
Flera av högskolans utbildningar har uppmärksammats för sin höga kvalitet. I Högskoleverkets (numera Universitetskanslerämbetet) utvärderingar har kandidatprogrammet i företagsekonomi och magisterprogrammet i psykologi fått högsta möjliga betyg och rankas därmed bland de bästa i landet.
Den stora satsningen på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) gör Högskolan Kristianstad unik. Det är det enda lärosätet i landet där alla programutbildningar på grundnivå har delar av utbildningen förlagd utanför högskolan – i företag, i skolor, på sjukhus eller i andra organisationer. Det ger studenterna en möjlighet att redan under studietiden knyta kontakter och hitta vägen in i ett utvecklande och intressant arbetsliv. Satsningen ingår i arbetet med högskolans vision att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter.

Adress

  • Högskolan Kristianstad
  • Elmetorpsvägen 15
  • 29188 Kristianstad