Media no image

Lärosäten Syd tar ytterligare ett kliv framåt – Nytt kontor i Bryssel

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 08:15 CET

Lärosätena i södra Sverige fördjupar och stärker sitt samarbete. Nu inrättas ett gemensamt kontor i Bryssel för att skapa nätverk och större genomslag bland EU:s institutioner. Det handlar också om att nå större framgångar med mer forskningsmedel från EU.

Lärosäten Syd, det vill säga Blekinge Tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet samarbetar sedan länge för att möta samhällsutmaningar som medför nya krav på högre utbildning och forskning.

Lärosätena ser särskilda möjligheter i samarbetet genom sina kompletterande profiler som kan bidra till att hantera behov av både specialisering och bredd i verksamheten. Lärosäten Syd samarbetar exempelvis inom forsknings- och innovationsprojekt, kvalitetssäkring av utbildning, studentkårer och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Lärosäten Syd kan genom samarbete kring mobilitet möjliggöra för allt fler studenter att kombinera sina egna utbildningar genom att växla mellan lärosätena.

Här följer några konkreta exempel:

-2013 startades ett projekt för att bygga upp en plattform för samverkansinlärning, en metod för att stärka elevers kunskapsutveckling och intresse för vidare studier. Studenter vid lärosätena verkar som handledare för gymnasie- eller högstadieelever. Samarbetet har utvecklats till att inbegripa de flesta av lärosätena inom Lärosäten Syd och 30 gymnasieskolor och fem grundskolor i Skåne, Halland och Blekinge.

-Mellan lärarutbildningarna på de ingående lärosätena finns ett väl utvecklat samarbete både kring studentutbyte och kompetensförsörjningsfrågor.

-Det finns ett väletablerat samarbete rörande sjuksköterskeutbildningar. Här sker kunskapsutbyte och dialog om kompetensförsörjning, dimensionering och inte minst gemensamt arbete rörande verksamhetsförlagd utbildning.

-En fråga av särskilt intresse på senare år är hur man på bästa sätt kan ta om hand nyanlända akademiker och få dem in i utbildning och/eller arbete. Här samarbetar Lärosäten Syd med Region Skåne och Arbetsförmedlingen.

Nu tar alltså Lärosäten Syd ytterligare steg framåt, dels med en fördjupad och förnyad överenskommelse för samarbetet. Överenskommelsen beskriver bland annat att ett närmare samarbete ska ge ökade synergieffekter genom såväl ökad planering som erfarenhetsutbyte. Nu har de sex lärosätena enats om att inrätta ett gemensamt kontor i Bryssel, med syfte att påverka policyprocesser, synliggöra forskning och forskare samt öka samarbetet med olika aktörer.

Tillsammans har lärosätena i Lärosäten Syd ca 55 500 heltidsstudenter, ca 10 600 antal anställda och ca 14 miljarder kronor tillsammans i intäkter (2016 års siffror). Detta motsvarar ca 20% av hela högskole/universitetssektorn inom dessa tre områden. Här finns studenter och medarbetare från hela världen. Forskningen har både spets och bredd och inkluderar stora forsknings­anläggningar, universitetssjukhus samt flera innovations- och samarbetskluster där nya och etablerade företag utvecklas.

Lärosäten Syd håller styrelsemöte på Malmö universitet 28 februari. Närvarande är de sex rektorerna från de olika lärosätena.

Pressen är välkommen.
Tid: 28 februari 13:00
Plats: Neréus, plan 3 Representationsrummet på Malmö universitet,
Neptuniplan 7, Malmö.

Kontaktperson:
Ordförande för Lärosäten Syd
Håkan Schroeder, dekan vid Sveriges lantbruksuniversitet
Tel: 0703176953

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Lärosäten Syd tar ett steg framåt och inrättar ett gemensamt kontor i Bryssel, med syfte att påverka policyprocesser, synliggöra forskning och forskare samt öka samarbetet med olika aktörer. Pressen är välkomna på styrelsemötet 28 februari.

Läs vidare »
Vtfyz5pkxv636myf874w

Högskolan Kristianstad utsedd till PRME Champions

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 08:15 CET

Som PRME Champions kommer Högskolan Kristianstad att inta en nyckelroll i FNs strävan att utveckla utbildningar för hållbarhet och ansvarsfullt ledarskap.

N2zrrvrvtbpj7rgqqchl

​Traditionella normer påverkar mötet på BVC

Nyheter   •   Feb 15, 2018 10:54 CET

De senaste två decennierna har antalet barn som lever i icke-heterosexuella familjer tiofaldigats. Ändå lever vi kvar i ett heteronormativt tänkande. Detta framkommer i en magisteruppsats från Högskolan Kristianstad som nu blivit en vetenskaplig artikel.

Ubtbzszjdopudyxynens

Dubbelt upp för artikel om handlingsfrihet

Nyheter   •   Feb 14, 2018 08:45 CET

Att bli publicerad i en ansedd tidskrift är en fjäder i hatten för de flesta forskare. Men Timurs Umans och Yuliya Ponomareva kan glädja sig dubbelt – deras artikel blev utvald att återpubliceras i ett jubileumsnummer, som representant för de bästa artiklarna under 2015.

D5ovjwoerebkhsto5wmn

​MUSA - Miljonsatsning på tredje uppgiften

Nyheter   •   Feb 08, 2018 09:49 CET

Det talas mycket om samverkan, som är högskolans tredje uppgift*, förutom undervisning och forskning. I Kristianstad har man sedan länge ”gjort verkstad” av begreppet och därför är man en självklar part när sex lärosäten nu går samman för att ta fram en metodik för utveckling av samverkansarenor, MUSA. Vinnova har beviljat 9,5 miljoner kronor för projektet, som pågår i tre år framöver.

Fziewsyrjvokedcqefau

Forskning ska göra insekter till kulinarisk delikatess

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 08:15 CET

Hur ska insekter bli accepterat som ingrediens i mat? Och hur vet vi att "insektsmaten" är säker att äta? Det är två frågor som livsmedelsprofessor Karin Wendin och hennes forskargrupp ska utreda de närmaste två åren. Nu får projektet Insekter - en kulinarisk och hållbar delikatess 1,4 Mkr av KK-stiftelsen, och ytterligare 1,2 Mkr från näringslivet, för att finna svaren.

Klrypbuczmkapmpli6la

​Studentens tryffelpärlor prisade på Foodhack

Nyheter   •   Jan 30, 2018 11:42 CET

I helgen arrangerades innovationstävlingen Greater CPH Food Hack på Krinova, där över 70 deltagare från fler än 25 länder deltog. Deltagarna jobbade fram koncept för hur vi kan producera, distribuera och konsumera mat på ett mer hållbart sätt. Andrapriset gick till Högskolan Kristianstads student Marcus Johansson och hans kompanjon som löste ett vanligt problem vid hantering av färsk tryffel.

Anv76yituua9asuwftdx

​Jäster med gester

Nyheter   •   Jan 26, 2018 14:06 CET

Kvass, öl, sima och kombucha, till och med på surdeg. Under fem månader har gastronomistudenterna jäst och förfinat sina drycker och nu är det upp till bevis. Håller de måttet? Och ger gestaltningarna rättvisa till de exotiskt porlande dryckerna i flaskorna.

Xlrtwxokuj1azolual3q

Ny rapport: Så mycket läkemedel släpper vi ut i Skåne

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 08:36 CET

Forskarna Ola Svahn och Erland Björklund från Högskolan Kristianstad har under 2017 kartlagt utsläppen av 21 läkemedel och antibiotika. Kartläggningen har gjorts i samverkan med Region Skåne och sex skånska reningsverksorganisationer geografiskt spridda över Skåne. Analysresultaten visar tydligt att stora mängder läkemedel hamnar i våra omgivande skånska vatten varje år.

Fucfpkixdmm8hxkpshf8

Kristianstads internationella ökar mest i hela landet

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 11:45 CET

​När ansökningstiden löpte ut till höstens internationella kurser och program minskade rikssnittet för förstahandssökande till masterprogrammen med 3 procent, samtidigt som det ökade med hela 149 procent i Kristianstad, vilket är den största ökningen bland alla lärosäten i riket.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Om Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad - för dig som vill ha jobb!

Över 13 500 studenter studerar vid Högskolan Kristianstad (HKR). Högskolan har ett brett utbud av professionsinriktade program, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Den största utbildningen är lärarprogrammet som omfattar en tredjedel av programstudenterna, följt av sjuksköterskeprogrammet och ekonomprogrammet.

Flera av högskolans utbildningar har uppmärksammats för sin höga kvalitet. I Högskoleverkets (numera Universitetskanslerämbetet) utvärderingar har kandidatprogrammet i företagsekonomi och magisterprogrammet i psykologi fått högsta möjliga betyg och rankas därmed bland de bästa i landet.

Den stora satsningen på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) gör Högskolan Kristianstad unik. Det är det enda lärosätet i landet där alla programutbildningar på grundnivå har delar av utbildningen förlagd utanför högskolan – i företag, i skolor, på sjukhus eller i andra organisationer. Det ger studenterna en möjlighet att redan under studietiden knyta kontakter och hitta vägen in i ett utvecklande och intressant arbetsliv. Satsningen ingår i arbetet med högskolans vision att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter.

Adress

  • Högskolan Kristianstad
  • Elmetorpsvägen 15
  • 291 88 Kristianstad