Skip to main content

Arbetsgivare överens: Studenter från Högskolan Kristianstad är anställningsbara

Nyhet   •   Jul 05, 2012 11:27 CEST

I Almedalen samlades representanter från flera inflytelserika organisationer för att diskutera hur studenter blir anställningsbara. HKR:s verksamhetsförlagda utbildning lyftes fram som ett föredöme eftersom den ger studenterna den kompetens som behövs för att verka i yrkeslivet.

När frågan om studenters anställningsbarhet diskuterades på tisdagens paneldebatt var alla överens om att det krävs en ökad integration mellan arbetsliv och akademi. Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen, lyfter upp ett av de problem som finns på många lärosäten:

När frågan om studenters anställningsbarhet diskuterades på tisdagens paneldebatt var alla överens om att det krävs en ökad integration mellan arbetsliv och akademi. Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen, lyfter upp ett av de problem som finns på många lärosäten:

– Universiteten och högskolorna ger utbildning och kunskap men inte kompetens för att verka i yrkeslivet. Det problemet erbjuder er verksamhetsförlagda utbildning en lösning till.

Även frånSvenskt Näringslivs håll efterfrågar Patrick Krassén, högskolepolitisk expert att anställningsbarhet ska integreras redan tidigt i utbildningen:

–De flesta studenter är intresserade av att jobba med det dem har studerat till och arbetsgivare av att ha kompetenta medarbetare. Anställningsbarhet handlar om hur högskolor och universitet bär sig åt för att matcha dessa intressen och där är verksamhetsförlagd utbildning ett gott exempel.

En synlig konsekvens av att matchningen av studenters kompetens och företagens behov inte fungerar fullt ut är den stora mängd studenter som idag inte arbetar med det dem är utbildade för.

–Vi behöver en struktur som möjliggör för studenter att redan tidigt skapa kontakter med arbetsgivare. Istället för att extrajobba på en restaurang behöver studenter få erfarenheter som hjälper dem att skapa förtroende hos arbetsgivare som kan erbjuda kvalificerade arbeten, förklarar Miljöpartiets riksdagsledamot Esabella Dingizian.

Samverkan leder till anställningsbarhet

Att det är samverkan mellan utbildning och näringsliv i form av till exempel verksamhetsförlagd utbildning, arbetsmarknadsdagar och gästföreläsare som bäst förbereder studenterna för arbetslivet visar även undersökningen Högskolekvalitet som Svenskt Näringsliv publicerar årligen:

– De studenter som upplever att de haft en bra samverkan är inte bara mer nöjda med sin utbildning utan får dessutom snabbare kvalificerade arbeten än de studenter som inte upplever sig haft möjlighet till samverkan, förklarar Patrick Krassén.

HKR:s framgångsrecept

En utmaning med att få verksamhetsförlagd utbildning att fungera är att skapa förutsättningar för företagare att ta emot studenter.

–När man pratar praktik säger företagen att det måste vara bra och att det inte får kosta något och att de egentligen inte har tid. Det krävs mycket jobb för att få det att fungera i den konkurrensutsatta verklighet som företagen befinner sig i, säger Stefan Koskinen.

Men enligt Högskolan Kristianstads rektor Lars Carlsson är det här problem som går att lösa:

–Många har glömt att några av våra mest prestigefulla utbildningar som till exempel läkar- och psykologutbildningarna har haft verksamhetsförlagd utbildning under många års tid. På det sättet är det inget märkvärdigt.

Däremot kan det vara en tuff utmaning att ordna meningsfulla praktikplatser i konkurrens med många andra:

– Vi har sett den verksamhetsförlagda utbildnigen som ett sätt att profilera just vår högskola. Det har varit ett framgångsrecept för oss men vi tror att det kan vara svårt för större högskolor och universitet att få fram den mängd praktikplatser som skulle behövas, säger Lars Carlsson.

Win-win-win-situation

Att alla utbildningar ska leda fram till ett kvalificerat arbete ställer krav på ökad dialog och samarbete i flera led. Enligt Esabella Dingizian behövs ett gemensamt ansvarstagade från samhälle och näringsliv. Men minst lika viktigt är det att sprida goda exempel som kan inspirera andra lärosäten och utbildningar till modeller och arbetssätt som fungerar:

– Det är mer än en win-win-situation, det är en win-win-win-situation eftersom det är bra för studenter, arbetsgivare och lärosätet att satsa på det här, avslutar Patrick Krassén.

Om Verksamhetsförlagd Utbildning

VFU är ingen praktik i vanlig mening, utan är både vetenskaplig och forskningsanknuten. Högskolan Kristianstad är enda lärosätet i Sverige som erbjuder minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning i alla program på grundnivå.