Skip to main content

Ett halvår med forskning och familj i Kalifornien

Nyhet   •   Mar 20, 2019 14:06 CET

Sedan januari befinner sig Ulf Ericsson i Stanford på amerikanska västkusten. Han är biträdande professor i arbetsvetenskap och under ett halvår kan han nu fokusera på sin forskning om återhämtningsprocesser i arbetslivet. Fru och barn är med på resan så det har blivit ett äventyr för hela familjen.

Hur har du det i Kalifornien?

– Fantastiskt! Vi bor i Palo Alto, ett stenkast från Stanford, 60 km söder om San Francisco. Vi trivs jättebra hela familjen. Stanford har ett stort utbud av aktiviteter för hela familjen och SCANCOR, alltså avdelningen jag befinner mig på här i USA, är väldigt mån om att inkludera hela familjen, berättar Ulf, biträdande professor i arbetsvetenskap vid Högskolan Kristianstad.

Vad gör du i Stanford?

– Jag befinner mig på Scandinavian Consortium for Organizational Research på Stanford. Syftet med vistelsen är kunskaps- och erfarenhetsutbyte i en unik miljö tillsammans med internationella forskare inom organisations- och arbetslivsforskning. Mitt fokus här är givetvis min forskning, där jag nu får en möjlighet att få tid att fördjupa och utveckla det jag håller på med och förhoppningsvis bli bättre.

Varför just Stanford?

– Stanford har sedan 1988, genom SCANCOR, ett välutvecklat arrangemang och utbyte med framförallt nordiska länder. Varje termin samlas ett antal internationella forskare på SCANCOR och tillsammans med forskare på Stanford genomförs seminarier varje vecka, där vi presenterar och diskuterar vår forskning. Inom organisationsteori har Stanford flera välmeriterade forskare och det höjer verkligen nivån på seminarierna. För en arbetslivsforskare som jag finns här en stor buffé av miljöer och seminarium att plocka från.

Vilka forskningsprojekt driver och vad handlar de om?

– Mitt forskningsområde är på ett eller annat sätt alltid hållbara arbetsplatser. Under denna period ägnar jag mest tid åt återhämtningsprocesser i arbetslivet. Jag driver ett projekt tillsammans med Pär Pettersson, och det är resultat från detta projekt som jag har presenterat här och fått värdefull återkoppling på.

Har du fått nya kontakter och perspektiv som kommer att blir nyttiga för högskolan och din framtida forskning?

– Absolut. Både utifrån min egen professionella utveckling, och givetvis för högskolan. Inte minst för vår forskningsmiljö GRIP på Fakulteten för ekonomi.

Du har hela familjen med dig, hur gick det till rent praktiskt att komma dit?

– Det är mycket som måste klaffa. Jag skickade in min ansökan till Stanford i början av 2018, och i maj samma år fick jag besked om att jag hade fått en av platserna. När sedan min fru hade fått beviljad tjänstledighet under perioden så rullades flera saker i gång. Vi ordnade bostad i Palo Alto och hyrde ut vår egen i Bjärred, ansökte om visum för hela familjen med intervjuer på amerikanska ambassaden i Stockholm. Och givetvis ansökningarna om forskningsstipendier. Jag fick forskningsanslag för vistelsen från Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse. Den informationen kom i nära anslutning till att det var dags att åka och var en förutsättning för att hela projektet skulle fungera.

– Väl här var det dags att hitta skola till vår äldsta dotter som började förskoleklass i höstas och har skolplikt. Hon går nu på Addison Elementary School där hon har börjat spela basket och stormtrivs. Det är verkligen ett häftigt äventyr, inte bara för mig utan för hela familjen, konstaterar Ulf belåtet.

Text: Fabian Rimfors
Foto: Privat