This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Forskningsprojekt utsett till ”framgångssaga” av EU

Nyhet -

Forskningsprojekt utsett till ”framgångssaga” av EU

Ett forskningsprojekt som hjälper barn med medfödda avvikelser lyfts fram av EU-kommissionen som en ”framgångssaga”. Expertpanelen i Bryssel valde ut projektet på grundval av stränga kriterier beträffande kvalitet, relevans och resultat.

Forskningsprojektet som officiellt nu klassats som framgångssaga, eller ”success story” av EU-kommissionen heter IHEM, vilket står för Innovative Health Educational Module. Som namnet antyder är det ett projekt som skapar innovativa utbildningsmoduler för vårdpersonal för att öka deras kunskap om hur barn med medfödda avvikelser, som gom- eller läppspalt, kan påverkas negativt i sin skolgång. På så sätt ska dessa barn få bättre förutsättningar för sin skolgång genom att vården bemöter detta behov i Europa.

– Utmärkelsen visar att högskolan har en enorm kompetens att vara innovativa, leda och samarbeta väldig väl i europeiska projekt och samtidigt ta ett socialt ansvar, som i detta fall att omvandla forskningsresultat till praktiska utbildningar för vårdpersonal runtom i Europa. Vilket på sikt innebär att patienterna och deras anhöriga får en bättre och mer anpassad vård efter just deras behov, säger Martin Persson, professor i hälsovetenskap och projektledare för framgångssagan IHEM.

För att bli utsett till en så kallad ”success story” så måste projektet vara avslutat och ha haft inverkan på såväl samhället som beslutsfattare samtidigt som det ska kunna inspirera andra med sina innovativa och kreativa lösningar. Därefter väljer en expertgrupp från generaldirektoratet som ansvarar för EU:s politik för utbildning och kultur ut framgångsprojekten efter stränga kriterier beträffande kvalitet, relevans och resultat.

IHEM - Innovative Health Educational Module

Text: Fabian Rimfors
Foto: Lovisa Wallin

Ämnen

Regioner


Högskolan Kristianstads mål är vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet.

Presskontakt

Relaterat material