Skip to main content

​Kan tandlossning och ledgångsreumatism hänga ihop?

Nyhet   •   Okt 05, 2016 13:53 CEST

Finns det en koppling mellan parodontit och reumatoid artrit? Det vill säga mellan tandlossning och ledgångsreumatism. Det vill en grupp forskare ta reda på och får nu drygt 700 000 kr till sitt förfogande av Eklund Foundation.

I fredags tillkännagav nybildade stiftelsen Eklund Foundation, som delar ut stöd till forskning och utbildning inom det odontologiska området, vilka projekt som får pengar 2016. Ansökningar från hela världen kom in och ur dessa har fyra forskningsprojekt valts ut, ett av dem är Oral conditions in patients with Reumatoid Artheritis: a population based case-control study och leds av Stefan Renvert, professor i oral hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad.

– I dag finns det vetenskapliga studier som talar både för och emot ett samband mellan parodontit och reumatoid artrit. Vi hoppas att vår studie kan bidra till att belysa den eventuella kopplingen mellan dessa båda sjukdomar.

Stefan Renverts projekt får närmare hälften av stiftelsens avsatta medel för 2016 till sitt forskningsprojekt. Tio procent av världens vuxna befolkning lider av en allvarlig form av paradontit, alltså tandlossning, vilket gör den till den sjätte vanligaste sjukdomen i världen. Parodontit initieras av mikroorganismer men är liksom reumatoid artrit (RA, eller ledgångsreumatism) en inflammatoriskt driven sjukdom. Sjukdomarna delar många riskfaktorer, som exempelvis rökning, och har genetiska kopplingar i att patienten bryter ner vävnad, inflammationsceller medverkar i den aktiva sjukdomen och symtomen påverkas av anti-inflammatorisk behandling.

– Om ett samband kan klarläggas skulle det teoretiskt vara möjligt att minska risken för utbrott av RA genom att tidigt fånga upp och behandla parodontitpatienter, exempelvis genom tandhygienistbehandling, säger Stefan Renvert.

En av de mikroorganismer som förekommer vid parodontit (Porphyromonas gingivalis) har en unik egenskap att citrullinera (omvandla) en av kroppens aminosyror Arginin till citrullin. Kroppen reagerar då genom att bilda antikroppar mot såväl P. gingivalis som mot citrullinerade peptider och proteiner (anti citrullinated protein antibodies, så kallade ACPA´s). Immunsystemet attackerar ofta citrullinerade proteiner, vilket kan leda till utvecklingen av autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit (RA) och multipel skleros (MS).

– Utöver att studera sambandet mellan parodontit och RA ska vi studera munhälsostatus hos individer med respektive utan reumatoid artrit. Sedan vill vi identifiera parodontala skillnader hos individer med RA som har behandlats med biologiska anti-inflammatoriska preparat jämfört med de som inte fått sådan behandling, förklarar Stefan Renvert. Och slutligen ska vi studera biomarkörer för RA i relation till parodontit och antikroppars svar mot P. gingivalis.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Högskolan Kristianstad, Reumatologiska kliniken Karlskrona, Blekinge Tekniska Högskola, SNAC Blekinge och forskare vid Karolinska institutet. Stefan Renvert ska leda forskningsarbetet.

Se övriga projekt som fick stöd

Text: Fabian Rimfors