Skip to main content

”Många har missuppfattat uppdraget inom förskolan”

Nyhet   •   Okt 19, 2016 11:26 CEST

Omsorg är ett begrepp som länge fallit mellan stolarna på förskolan. Med den nya boken vill Barbro Bruce och hennes kollegor visa konkret vad omsorg innebär, och koppla det till aktuell forskning.

Bokstäver och siffror i all ära, men vart tog omsorgen vägen? I veckan får Förskolebiennalen besök av Barbro Bruce, biträdande professor i utbildningsvetenskap, inriktning specialpedagogik, vid Högskolan Kristianstad. Med sig har hon boken Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund.

Varenda unge känner om de blir omsorgsfullt bemötta. De visar tydligt vilka vuxna de tyr sig till. Det menar Barbro Bruce, biträdande professor i utbildningsvetenskap. Ändå har begreppet omsorg blivit förbisett inom förskolan. När Barbro Bruce tagit upp denna tysta kunskap har hon ibland blivit ifrågasatt av oroliga pedagoger. ”När vi nu äntligen har en ordentlig läroplan för förskolan – ska vi då gå tillbaka till det där flummiga pratet om barnpassning nu igen!?”

– Jag menar att många har missuppfattat uppdraget inom förskolan när de låter tyngdpunkten ligga på ren kunskapsförmedling och utlärning av siffror och bokstäver. I själva verket är det omsorgen, att möta barnet och lyssna till det, som gör skillnad. De stunder då relation går före prestation.

Den som tror att omsorg är något vagt och obestämt kan läsa den alldeles färska boken Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund, där Barbro Bruce är redaktör tillsammans med kollegan Bim Riddersporre. Här får bland andra barnläkaren, konstprofessorn, psykologen, hjärnforskaren och sociologen resonera kring begreppet omsorg. De teoretiska bitarna varvas med tydliga exempel från förskolans värld.Jonas Aspelin, professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad, berättar bland annat om hur hans yngste son blev bemött under inskolningen.

– Vi vill visa att det kan vara något mycket konkret och att det faktiskt ingår på alla plan i förskolans vardag. Och när de vuxna visar äkta omsorg blir de också förebilder för barnen, så att dessa förstår hur man visar omsorg för varandra.

Varmprat – en del av omsorgen i förskolan

Med sin bakgrund som logoped har Barbro Bruce valt att skriva kapitlet om omsorgsfullt språkande, och det är också detta ämne hon kommer att ta upp under den pågående Förskolebiennalen i Norrköping.

– Det handlar om att se värdet i att samtala. Inte i syfte att förmedla kunskap eller lära barnet nya begrepp eller prepositioner, utan för att språket är en naturlig del av samvaron som gör att barnet känner sig bekräftat. Det som ibland kallas för kallprat borde i stället heta varmprat.

För att bli en omsorgsfull samtalspartner krävs att man gör sig nåbar, använder hela kroppen och alla sinnen, och bemödar sig att lyssna. Att man går mer än halva vägen till mötes. Barbro Bruce menar att de flesta pedagoger har denna tysta kunskap inom sig, och praktiserar den dagligen ute på förskolorna.

– Vi måste bara ge omsorgen en tydlig plats på utbildningen. Sätta ord på den och låta den ingå i förskolans professionella språk. Omsorg har länge blivit avfärdad, eller likställd med barnpassning. Det kan man inte längre säga när man läst denna bok.

Text och foto: Kerstin Weman Thornell

Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund

Förskolebiennalen

Barbro Bruce med sin nya bok Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund.