Skip to main content

​Populär barnboksförfattare berättar

Nyhet   •   Jan 29, 2016 10:43 CET

Den 28 januari gästades Högskolan Kristianstad av den populära danska barnboksförfattaren Inge Duelund Nielsen.

Studenter på Förskollärarutbildningen samlades på Krinova för att ta del av författarens inspirationsföreläsning som ingår i det pågående barnboksprojektet i årskurs 2, där samtliga studenter ska skriva varsin barnbok.

Inge Duelund Nielsen spelade barnteater i många år innan hon för sex år sedan bestämde sig för att bli författare på heltid.

Sedan dess har hon hunnit ge ut sju böcker och blivit en av Danmarks populäraste barnboksförfattare.

Inge Duelund Nielsen presenterade sina barnböcker.
Inge Duelund Nielsen presenterade sina barnböcker.

"Ett privilegium att få skriva för barn"

− Det är ett privilegium att få skriva för barn. Det som är särskilt kul är att man under processen får möjlighet att uppleva världen såsom ett barn upplever den eftersom man skriver utifrån ett barns perspektiv. På så sätt får jag ju uppleva barndomen en gång till och det är en fantastisk värld att befinna sig i, en lekfull värld utan de vuxnas fördomar, säger Inge Duelund Nielsen.

Under föreläsningen berättade hon bland annat om sitt författarskap, gav tips om vad man som författare bör tänka på när man skriver för barn och var man får sina idéer ifrån.

− Det är spännande att föreläsa för förskollärarstudenter eftersom det finns ett tydligt samband mellan mitt och pedagogens arbete. Vi måste på olika sätt leva oss in i hur det är att vara barn även om pedagogen gör det utifrån och jag gör det på djupet inifrån.

Enligt Inge Duelund Nielsen är det ingen större skillnad att skriva för barn än för vuxna.

− Naturligtvis måste man skriva på ett sätt som gör att barn förstår texten men i övrigt är skapelseprocesserna snarlika varandra. I båda fallen tar man avstamp i något som man själv vill veta mer om och förmedla vidare, säger hon.

Avslutas med bokrelease

Det är första året som barnboksprojektet ingår i Förskollärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad.

− Det grundläggande syftet med projektet är att studenterna ska kunna uppmärksamma små barns språkutveckling genom att själva skriva en barnbok. Då blir studenten tvungen att gå i närkamp med text, handling och layout och sammanställa detta till en läsvärd helhet, säger Elisabet Radeklev, universitetsadjunkt i svenska, som tillsammans med Bodil Örberg, universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap, och Christoffer Dahl, universitetsadjunkt i svenska, ansvarar för projektet.

Vecka sju avslutas barnboksprojektet med en bokrelease där studenterna läser och recenserar varandras böcker.

www.hkr.se/forskollarare

Text och foto: Jerry Carlsson

Studenterna fick mycket matnyttig information under föreläsningen.
Studenterna fick mycket matnyttig information under föreläsningen