Skip to main content

Rektor Håkan Pihl hoppas på klimatallians

Nyhet   •   Okt 12, 2016 07:00 CEST

Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad och docent i företagsekonomi.

En klimatallians skulle vara ett steg mot framtidens hållbara utveckling. Det menar Håkan Pihl, rektor för Högskolan Kristianstad och miljöekonom. I dag framträder han under Samhällsbyggardagarna i Stockholm.

För knappt ett år sedan jublades det i Paris. Ett nytt globalt klimatavtal hade efter segdragna förhandlingar äntligen undertecknats. Dåvarande klimat- och miljöminister Åsa Romson kallade det för "en milstolpe för världen". Håkan Pihl, som utöver sitt rektorsuppdrag också har en bakgrund som miljöekonom och docent i företagsekonomi, är inte lika optimistisk.

– Det är minst sagt osäkert om avtalet är tillräckligt. Med tanke på hur allvarligt klimathotet är bör man verkligen fundera på om mer kan göras, säger han.

En av svagheterna i Parisavtalet är att det grundas på frivillighet. Håkan Pihl ifrågasätter om länderna verkligen kan och vill utföra vad de lovat. Dessutom är målen för utsläppsvolymerna långsiktiga, vilket gör att dagens regeringar har svårt att styra över dem i sitt löpande arbete.

I dag talar Håkan Pihl på Samhällsbyggardagarna i Stockholm. Han kommer då att gå ett steg längre än Parisavtalet, och föra fram förslaget om ett gemensamt pris på utsläpp av koldioxid. Detta skulle råda inom ramen för en allians av länder där man synkroniserar sina nationella koldioxidskatter eller handel med utsläppsrätter. Dessutom bör alliansen införa en gemensam klimattull mot de länder som inte prissätter utsläpp.

– Det ger länder som inte bryr sig så mycket om klimatet en anledning att gå med. En klimatallians skulle leda till att utsläppen minskar och att det blir lönsamt att utveckla och gå över till alternativa energiformer.

Håkan Pihl anser att Sverige har en viktig roll att spela i det kommande samarbetet.

– Sverige var bland de första länderna i världen som visade de positiva effekterna med en koldioxidskatt. Vi vill fortfarande vara ett föregångsland, men jag tycker att vi glömmer att mer behöver göras internationellt. Därför kan Sverige bli initiativtagare till en klimatallians. De länder som i dag infört pris på koldioxid bör bjudas in, liksom de länder som är villiga att successivt införa ett sådant pris, menar Håkan Pihl.

– Förhoppningen är att en global allians så småningom formas, ungefär på samma sätt som världshandelsorganisationen WTO växte fram.

Text: Kerstin Weman Thornell