Skip to main content

​Skolor köpslår om ämneslärare

Nyhet   •   Feb 06, 2017 15:35 CET

Vid Högskolan Kristianstad finns ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och i gymnasieskolan.

I höstas konstaterade Lärarförbundet att lärarbristen tagit ett fast grepp om Sverige: det kommer att saknas 60 000 lärare redan 2019.* Särskilt svår blir bristen bland ämneslärarna. Dessa lärare är hett eftertraktade och erbjuds inte sällan ingångslöner på 35 000–40 000 kr när skolor och kommuner köpslår om deras gunst.

När tillgången på något sinar brukar priserna stiga/skjuta i höjden. Nyutexaminerade ämneslärares höga ingångslöner är därför bara en återspegling av utbud och efterfrågan i kölvattnet av lärarbristen. Henrik Svensson, sektionschef på Sektionen för lärande och miljö på Högskolan Kristianstad har också sett att attraktionen för ämneslärare ökar.

– Jag tror att det beror på många faktorer men framför allt på att arbetsmarknaden är extremt bra, vilket i sin tur också ger en positiv löneutveckling, framför allt för de naturvetenskapliga ämnena men även hem- och konsumentkunskap.

Henrik beskriver även att kommunerna köpslår om duktiga lärare, vilka i sin tur ser möjlighet att byta tjänster så att lönen snabbt kan trissas upp.

– En tidigare student hos oss i ämnet Hem- och konsumentkunskap tog examen nu i januari 2017, men hade redan i höstas ett jobb i Stockholmstrakten med ingångslön på 37 000 kr, säger Karin Höijer, universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad.

– Ingångslönerna i just detta ämne ligger runt 35 000–40 000 kr i månaden beroende på vilken kommun,** fortsätter Karin.

Större karriärmöjligheter

Ytterligare en bakomliggande orsak till att attraktionskraften har ökat för ämneslärare tror Henrik Svensson kan vara den karriärreform som trädde i kraft 2013. I denna öppnas möjligheten upp för lärare att utvecklas i sin roll och söka en så kallad karriärtjänst.***

Henrik Svensson hoppas att allt fler inser fördelarna med att vara ämneslärare och menar att yrkesrollen är flexibel. Du kan exempelvis välja att även arbeta som skolledare eller forskare.

– Framtidens lärare är annat än gårdagens. Samhället satsar på att förbättra arbetsvillkoren, man försöker ta bort administrativa uppgifter som många gånger tar mycket av lärarnas tid.

Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9

Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Text: Eva Mandorf och Fabian Rimfors


* Sverige behöver fler lärare! Lärarförbundet, 2016-09-14.

** Generellt ligger referenslönerna för ämneslärare årskurs 7–9 och gymnasiet på 27 000–29 000 kr i Kristianstad kommun.

*** 2013 infördes särskilda karriärtjänster för lärare vilket innebär att man som lärare kan avancera till förstelärare (med lönetillskott på i genomsnitt 5 000 kr) eller lektor (med lönetillskott på i genomsnitt 10 000 kr).