Skip to main content

Större närhet med studier på distans

Nyhet   •   Okt 04, 2016 13:16 CEST

Genom nätbaserad undervisning kan studenten välja tid och plats för pluggandet. Men Linda Plantin Ewes rapport visar också att distansstudier medför en rad pedagogiska fördelar.

Att plugga på distans behöver inte vara stelt och opersonligt. Snare tvärtom, menar Linda Plantin Ewe. Hennes rapport visar att studenterna rentav kan känna sig mer sedda och bekräftade via skärmen, än vid traditionell undervisning.

Linda Plantin Ewes intresse för lärande går långt tillbaka. Hon är själv lärare i grunden och startade sin yrkesbana på en resursskola för elever i behov av särskilt stöd.

– Där tvingades jag fundera över hur lärandet går till, hur vi motiverar elever och river de barriärer som byggts upp mellan individen och lärandet.

Detta är kunskaper som hon nu tagit med sig i rollen som universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap, med nriktning specialpedagogik vid Högskolan i Kristianstad. På senare tid har hon fördjupat sig i ämnet nätbaserad utbildning, vilket resulterat i rapporten Lärande på distans som kom i slutet av september.

– Den nya tekniken öppnar för oändliga möjligheter att utbilda sig på distans. Men det väcker också frågor: Hur skapas ett tillgängligt lärande på distans? Vad händer i relationen mellan studenten och läraren, och hur väl lyckas studenten tillgodogöra sig kunskapen?

För att få svar på frågorna har hon följt en grupp studenter, som till vardags arbetar som pedagoger, i en distanskurs i specialpedagogik. Datorvanan varierade, vilket någon av studenterna vittnat om i enkäten: ”Jag var lite nervös innan. Hur ska det gå? Jag är inte världens mesta it-nörd sådär precis”.

– Därför ligger ett stort ansvar på läraren att ge redskapen som gör det möjligt för lärande, förklara hur kursen och lärplattformen är uppbyggd och vad som förväntas av studenten. Målet är att skapa en miljö som gör lärandet möjligt för alla, på lika villkor, säger Linda Plantin Ewe.

Större närhet till föreläsaren

Distansstudier handlar inte längre om att sitta i sin ensamhet framför en anonym dataskärm. Flera av deltagarna i studien menade att de rentav fick större närhet till föreläsaren, än vid campusbaserad undervisning. De uppgav att de blev sedda och bekräftade, vilket skapade motivation för lärandet.

– Det gäller förstås att läraren är tillgänglig, lyhörd och beredd att svara på frågor. Studenterna ska inte bli lämnade åt sitt öde, utan förväntas delta i en pågående kommunikation. De vet att det finns någon där, bakom skärmen.

För en del studenter kan studier via nätet öppna nya dörrar för lärandet.

– Lärande är individuellt och lika unikt som människors fingeravtryck. Vi måste se denna mångfald som en tillgång och använda de olika medel som finns.

Hon tror att allt fler studenter kommer att visa intresse för nätbaserade kurser i framtiden.

– I dag lever vi i ett mobilt samhälle där människor rör på sig, och det händer mycket på den tekniska fronten. Jag tror definitivt att distansstudier blir en del av utvecklingen. Jag både tror och hoppas att detta tar fart framöver.

Lärande på distans – En undersökning om studenters upplevelse av tillgängligt lärande i en kursyta

Text och foto: Kerstin Weman Thornell