Skip to main content

​Tung strategisk värvning för framtida forskning

Nyhet   •   Jul 02, 2016 13:56 CEST

Per Eriksson, ny vicerektor för forskning vid Högskolan Kristianstad. Foto: Apelöga

Lunds universitets och BTH:s förre rektor, Per Eriksson, blir ny vicerektor för forskning vid Högskolan Kristianstad. Värvningen väntas öka den externa forskningsfinansieringen och på längre sikt även skapa egna forskarutbildningar med rätt att utfärda doktorsexamen. Han avslutar därmed sitt "sabbatsår" under vilket han hunnit dra i gång bostadsprojekt för hemlösa och engagera sig i SIDA-projekt i både Afrika och Sydamerika.

När Per Eriksson 1972 avlade civilingenjörsexamen vid Lunds Tekniska Högskola kunde han knappast ana att han i framtiden skulle återkomma som rector magnificus till samma lärosäte. Han föddes i Sölvesborg 1949 och därför var det kanske inte så konstigt att han med sin bakgrund blev Blekinge Tekniska Högskolas förste rektor 1989, vilket han förblev ända till år 2000. Karriären fortsatte sedan direkt 2001 som generaldirektör för innovationsmyndigheten VINNOVA tills han 2009 installerades som rektor för det stora och anrika Lunds universitet där han en gång inlett den akademiska banan. Med den samlade erfarenheten i bagaget är han nu vicerektor för forskning här vid Högskolan Kristianstad.

– Högskolan har flera eftertraktade utbildningsområden med hög kvalitet och en utmaning för framtiden är att öka forskningen som är kopplad till dessa utbildningar. För att göra det krävs det mer extern finansiering. Här kommer Per verkligen att kunna hjälpa till med all den erfarenhet och de kontakter som han har, säger rektor Håkan Pihl.

På längre sikt är ambitionen att lärosätet ska ha egna forskarutbildningar med rätt att utfärda doktorsexamen inom forskningsområden knutna till högskolans starka utbildningsområden. Tanken är att forskarutbildningarna ska genomföras i samarbete med närliggande universitet och även här blir nye vicerektorns bakgrund och stöd värdefullt. Men vad driver då en sådan tungviktare som Per Eriksson är i universitetsvärlden att bli vicerektor i Kristianstad?

–Högskolan Kristianstad har under senare år kraftigt ökat sin attraktivitet genom allt fler sökande studenter. Man har också lyckats bygga upp en del forskning av god kvalitet men saknar som sagt rätten erbjuda den högsta akademiska examen, doktorsexamen. Detta är därför en viktig utmaning inför framtiden som jag gärna tar fasta på och arbetar med, förklarar Per Eriksson från Buzau där han befinner sig för att bygga upp en After School-verksamhet för i Maxenu i Rumänien.

Barn i Maxenu i Rumänien där Per Eriksson bygger upp en After School-verksamhet. Foto: Per Eriksson.

Barn i Maxenu i Rumänien där Per Eriksson bygger upp en After School-verksamhet. Foto: Per Eriksson.

Sabbatsår med bostadsprojekt för hemlösa och SIDA-projekt i Afrika

För elva år sedan befordrades Per till professor i signalbehandling men från och med i dag blir han seniorprofessor på deltid vid Lunds universitet.

– Det jag främst gör inom mitt vetenskapliga område är att ge särskilt stöd till ett av mina "vetenskapliga barnbarn" och den grupp som han arbetar med, särskilt när det gäller finansieringsfrågor och externt samarbete, berättar Per.

När Per Eriksson slutade rektorsuppdraget i Lund skulle han ta ett sabbatsår. I förhållande till det avslutade uppdraget har det senaste halvtannat år varit lugnare enligt Per, men kanske inte så mycket "sabbat". Han passade på att dra i gång ett par VINNOVA-finansierade projekt inom social innovation och vidareutvecklade bland annat bostadsprojektet för hemlösa, Bostad först.

– Ja, det har utvecklats väl i samarbete med Malmö stad och Lunds kommun. En vänskapsförening som erbjuder vänskapsstöd har skapats och vissa resurser kommer framöver att finnas att tillgå. Men tillgången på bostäder är den största utmaningen och det drabbar särskilt denna grupp som vi arbetar med och som står mycket svaga på bostadsmarknaden, förklarar Per.

Andra projekt under det gångna året har varit att ge en snabb väg för invandrarakademiker till svensk högskoleexamen, vilket även Högskolan Kristianstad deltar i, och SIDA-projekt i Rwanda och Bolivia.

– Året har varit mycket givande. SIDA-projekten handlar exempelvis om att utveckla effektiva nationella innovationssystem där universiteten i Rwanda och Bolivia har en nyckelroll. Detta har lett till ett särskilt uppdrag från Rwanda som vi nu är mitt uppe i, berättar Per.

I La Paz utvecklar Per via SIDA-projekt effektiva nationella innovationssystem där universitetet har en nyckelroll. Foto: Per Eriksson

I La Paz utvecklar Per via SIDA-projekt effektiva nationella innovationssystem där universitetet har en nyckelroll. Foto: Per Eriksson

Engagemanget har även räckt till Crossroads Lund för de utsatta EU-medborgarna som vistas i staden, och även några andra projekt med företag. Nyligen presenterades han också som ny styrelseordförande i Lundaföretaget Watersprint som tillverkar och erbjuder produkter för vattenrening. Alla dessa järn i elden lämnar trots allt plats för vicerektorstjänsten för forskning på tjugo procent.

– Uppdraget är ett stort förtroende som visas mig, avslutar Per som på måndag följer med högskolans delegation upp till Almedalen.

Namn: Per Eriksson
Född: i Sölvesborg 1949
Familj: Fru, fyra döttrar och nio barnbarn
Bor: Malmö
Fritidsintressen: Familj, frikyrkan Hyllie Park, gym och lite tennis
Bakgrund och meriter: Civilingenjör i elektroteknik, Tekn Dr i teletransmissionsteori, professor i signalbehandling, rektor för BTH 1989–2000, Generaldirektör för VINNOVA 2001–2008, rektor för Lunds universitet 2009–2014, medlem i kungliga ingenjörsvetenskapsakademin.

Text: Fabian Rimfors
Foto: Apelöga och Per Eriksson