Skip to main content

​Webbutveckling för den breda massan

Nyhet   •   Nov 28, 2016 07:45 CET

Montathar Faraon, universitetsadjunkt i informatik vid Högskolan Kristianstad.

Montathar Faraon beskriver boken som hans mest envisa projekt. Kanske är det betydelsen av hans namn, den tålmodige, som varit drivet bakom boken. Eller så är det ett intresse för programmering, som sträcker sig långt utanför lärosalen, som varit hans drivkraft. Men i veckan släpps boken, den andra upplagan av Webbutveckling med PHP och MySQL.

Sedan den första upplagan av Webbutveckling med PHP och MySQLkom 2012 har Montathar jobbat med en ny version. Han ser på skrivprocessen som att programmera och startade genast med en ny upplaga av boken när den första upplagan släpptes. Han tycker att många böcker i programmering är svåra att ta till sig och målet med denna bok har hela tiden varit att skriva den på en nivå som är tillgänglig för många. För Montathar har feedback från studenter, lärare och personer i näringslivet varit viktig i skapandet av den nya boken. Han använder sig av muntlig kursutvärdering i sin utbildning och har från den kunnat dra nytta av feedback till sin bok.

– För varje upplaga kan det bara bli bättre, säger Montathar.

Boken släpps i dagarna och skiljer sig mycket från den första upplagan. Den innehåller fler figurer som gör att läsaren kan följa de processer som beskrivs på bild och inte endast i text. Boken är dessutom tryckt i färg, vilket skiljer sig från den första versionen. Montathar har en bakgrund inom psykologi och har försökt att hitta rätt sätt att skriva för att öka inlärningen. Att trycka boken i färg och på så sätt kunna använda färgkoder är ett sådant sätt.

Montathar ser boken som ett sätt att ge verktyg till läsaren för att själv kunna bygga innehåll och menar att boken är för många ett första möte med programmering. Programmering är involverat i allt vi gör, säger Montathar och pekar på bilderna på omslaget. Han byggde själv en utvecklingsmiljö i LaTex som han använde sig av för att skriva boken i. Genom det har han kontroll över layouten och förenklar skrivprocessen. Att lära sig programmering är att bli självständig, att själv kunna ta reda på hur saker fungerar och hur man själv skapar dem. Man utvecklar en självständighet.

Utifrån den feedback Montathar fått har han valt att ta med det som håller boken enkel och lättillgänglig. Mycket forskning fokuserar på akademin och missar att nå ut till allmänheten. Därför har han försökt att hålla boken på en enkel nivå, utan att tappa kvalité. Personer som inte läser programmering ska kunna ta den till sig. Montathar berättar att han fortfarande får mejl från personer som läst den första upplagan av boken och lärt sig programmera.

– Jag vill hålla boken på en nybörjarnivå, detta är en bok för allmänheten. Samtidigt ingår det i mitt jobb som lärare på högskolan, förutom att utbilda och forska, att uppfylla den tredje uppgiften vilket innebär att dela med sig av kunskap till det omgivande samhället.

Samtidigt menar han att det är viktigt att tänka på högskolans uppdrag om att utbilda anställningsbara studenter. Boken måste tillsammans hålla en så pass hög kvalité att studenterna är redo för arbetslivet.

Mer om boken Webbutveckling med PHP och MySQL

Text och bild: Lovisa Wallin