Skip to main content

Arkeologer undersöker outforskad mark i Skåne

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 16:07 CEST

En av Skånes största borglämningar från medeltiden undersöks nu för första gången av arkeologer.

- Det är delar av "Slottsbacken" i Lyngby, cirka 2 km öster om Everöds kyrka i Kristianstads kommun, som undersöks under två veckor, säger Sten Skansjö, historieprofessor vid Högskolan Kristianstad.

Högskolans studenter deltar
Forskningsprojektet är ett samarbete mellan "Helgeådalen i ett långtidsperspektiv", som leds av Sten Skansjö, och Lunds universitets historiska museum, med arkeologen Anders Ohlsson som grävningsledare. I grävningen deltar även studenter från Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad (under fredagen den 5/9).

- Borglämningen består av en hög gräsklädd kulle med naturskönt läge invid Mjöån. Inga byggnader har i modern tid varit synliga på kullen, som är 4 meter hög med en nästintill kvadratisk platå på 35 x 40 meter. Utanför kullen har det funnits en 20 meter bred vallgrav, berättar Sten.

I skriftliga källor är platsen känd som huvudgård för olika frälsesläkter från 1370-talet till cirka 1550. Mest känd, eller ökänd, är kanske den siste ägaren, Jep Tordsen Sparre. Han begick flera våldsdåd och fick eftermälet "Onde Jep Tordsen". Han dog i landsflykt cirka 1560, och vid den tiden har Lyngbygodset upplösts och borgen raserats.

- De nu påbörjade grävningarna visar rester av en storslaget anlagd borg med kraftiga grundmurar och en välvd källare. Fyndmaterialet pekar på att borgen kan vara äldre än 1370-talet, då den äldste kände ägaren omtalas, förklarar Sten.

Kontaktperson: Sten Skansjö
Mobil: 070-482 23 08