Skip to main content

Barn och ungdomar sökes till matnyttigt massexperiment

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 08:12 CEST

Hur mycket frukt och grönt äter barn och ungdomar i Kristianstad kommun? Det vill Livsmedelsverket ta reda på, och söker därför nyfikna elever över hela landet som vill vara forskningsassistenter för en dag.

Massexperimentet "Grönsaksförsöket"  är en del av vetenskapsfesten ForskarFredag som av Högskolan Kristianstad i år anordnas på kulturhuset Barbacka den 26 september.

- Genom detta massexperiment får vi mer och viktig kunskap om hur mycket frukt och grönsaker barn och unga äter under en dag, liksom vilka sorter som är de vanligaste, säger Ulla-Kaisa Koivisto Hursti, forskare på Livsmedelsverket.

För Livsmedelsverket är kunskap om matvanor viktigt för att veta hur väl de stämmer överens med näringsrekommendationer och för att kunna formulera råd om matvanor som är anpassade till målgrupperna. Forskarna är nyfikna på om det finns ålders- och könsskillnader eller skillnader mellan hur unga äter i olika delar av landet. Experimentet omfattar även miljöaspekter genom att eleverna till exempel tar reda på om grönsakerna och frukterna är ekologiskt eller konventionellt odlade. Ungefär en fjärdedel av svenska hushålls klimatpåverkan kommer från maten vi äter. Deltagarna i Grönsaksförsöket kommer under en dag att registrera hur mycket frukt och grönsaker de äter, både i skolan och hemma.

- Genom experimentet får eleverna delta i riktig forskning. Samtidigt lär de sig mer om matens innehåll, måltidernas och näringsämnenas betydelse för hälsan, sjukdomar och olika organs funktion i kroppen, säger Ulla-Kaisa Koivisto Hursti.
 
Det är andra året som Högskolan Kristianstad deltar och sprider kunskap om ForskarFredags massexperiment där skolelever hjälper forskare att samla in data. Förra året deltog drygt 500 elever runtom i Kristianstad och omgivande kommuner i ”Höstexperimentet”, där barn och ungdomar med sina lärare gick ut och fotade ett och samma träd i sin närhet under en viss månad. Under årets ForskarFredag som i år äger rum på kulturhuset Barbacka i Kristianstad kommer en utställning med elevernas foton och forskarnas resultat presenteras den 26 september.

- Dessa massexperiment ger en unik möjlighet för elever att prova på och förstå forskning bättre, säger Malin Malmsten, högskolans projektledare för ForskarFredag i Kristianstad.

Det kostar inget att delta i massexperimentet. Alla skolor i Sverige och elever i alla åldrar är välkomna att medverka. Resultaten publiceras i en forskningsrapport i början av 2015.För mer information om massexperimentet
se www.forskarfredag.se eller kontakta:
Malin Malmsten, projektledare ForskarFredag Kristianstad, 0702-66 64 25, 044-20 80 01, malin.malmsten@hkr.se
Fredrik Brounéus, Vetenskap & Allmänhet, projektledare, fredrik@v-a.se, 072-556 34 48
Ulla-Kaisa Koivisto Hursti, forskare vid Livsmedelsverket, ulko@slv.se, 0733-545 373

EU-kommissionen har utlyst sista fredagen i september varje år till European Researchers’ Night, i hela Europa. I Sverige kallas dagen ForskarFredag och firas på ett trettiotal orter. Fredagen den 26 september är barn och vuxna i Kristianstad välkomna att prova på forskning, experimentera, undersöka och komma forskare nära. ForskarFredag och massförsöket samordnas av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av EUkommissionen, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).