Skip to main content

​Brist på lärare skapar attraktiva studenter

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2016 15:43 CET

Nationellt visar en ny analys av UKÄ att allt fler börjar på lärarutbildningarna, men även att det ökade intresset ändå inte kommer att vara tillräckligt. På riksplanet skulle det behöva vara 8 000 studenter till som börjar lärarprogrammen varje år. Högskolan Kristianstad följer rikstrenden och noterar samtidigt hur oerhört attraktiva lärar- och förskollärarstudenterna är på arbetsmarknaden.

Enligt Universitetskanslersämbetets nya analys är inflödet till lärarutbildningarna bara 60 procent av vad det skulle behöva vara för att täcka det framtida examinationsbehovet. Fler och fler har dock börjat på olika lärarprogram sedan den nya lärarutbildningen introducerades hösten 2011, men det är alltså inte tillräckligt.

– Vi skulle kunna utbilda i princip hur många som helst om vi får statliga medel för det, men det handlar inte bara om det. Vi behöver även fler disputerade lärare till själva lärarutbildningarna. Det behövs nationell stimulans för fler forskarutbildningar och påbyggnadsutbildningar med inriktning på de åldrar och kunskapsområden där bristen är som störst, säger Susanne Thulin, programområdesansvarig för förskollärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad.

– Intresset att bli lärare, framförallt på grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan, kan främjas av den goda arbetsmarknaden. De få studenter som gick ut nu i januari mot grundskolans årskurs 7–9 med inriktning matematik hade jobb när de tog sin examen, men det behövs många fler för att möta bristen på arbetsmarknaden, säger Kristina Juter, programområdesansvarig för grund- och ämneslärarutbildningen.

Högskolan Kristianstad följer trenden i riket. Även här har fler har fler sökt sig de olika lärarutbildningarna, och precis som i resten av landet är söktrycket lägst till inriktningen mot årskurs 7–9, och högst till förskollärarutbildningen.

– Trots den stora bristen på ämneslärare har vi faktiskt en grupp om 13 studenter som läser kemi på ämneslärarutbildningen här i Kristianstad. Det är väldigt mycket och står sig riktigt bra jämfört med resten av landet, och vi hoppas det håller i sig kommande år också, säger Kristina Juter.

Av de som tar lärar- eller förskollärarexamen vid Högskolan Kristianstad får 97 procent jobb inom ett år från examen.

– Den siffran stämde väldigt väl i fredags, säger Susanne Thulin. Vi hade 50 förskollärarstudenter som examinerades i fredags och redan vid examenstillfället hade i princip alla jobb.

UKÄ:s analys: Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet

Lärarutbildningar vid Högskolan Kristianstad

Kontakt: Susanne Thulin, programområdesansvarig för förskollärarprogrammet och universitetslektor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad, 044-20 30 69, susanne.thulin@hkr.se. Kristina Juter, programområdesansvarig för grund- och ämneslärarutbildningen och biträdande professor i matematikdidaktik vid Högskolan Kristianstad, 044-20 34 16, kristina.juter@hkr.se.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).