This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Det populära programmet Digital design utökar

Pressmeddelande -

Det populära programmet Digital design utökar

Digital design kan nu inte bara läsas på distans utan även på campus i HKR:s designstudio. Detta är ett naturligt utvecklingsled eftersom intresset för utbildningen är enormt stort hos både studenter och arbetsgivare.

Den tre-åriga heltidsutbildningen Digital design har sedan hösten 2010 kunnat läsas på distans och har hittills haft 55 studieplatser. Eftersom programmet är så populärt och antalet sökande har varit långt över programmets antagningsförmåga kommer utbildningen nu därför även att ges på högskolans campus från och med hösten 2012.

– Söktrycket har ökat för varje antagningsomgång och nu senast hade vi över 220 första hands sökande till programstarten hösten 2011, säger Martin Wetterstrand, programansvarig.

Utbildningen är modern och har den senaste tekniken och uppdaterade lärare.

– Det finns även ett stort utrymme för den konstnärliga och kreativa sidan av det digitala skapandet, säger Mattias Rylander, universitetsadjunkt i informatik konstnärlig inriktning.

På den högskoleförlagda utbildningen kommer 35 studenter att tas in och någon lärare nyanställas. Totalt undervisar elva lärare på utbildningen. Efter avslutad utbildning kan man bland annat arbeta inom områdena webbdesign, kommunikation, interaktionsdesign och grafisk design.

– Upplevelser och digitala medier har en växande roll i vår kultur inom de flesta områden – såväl underhållnings- och reklambranschen som industri och offentlig sektor har ett ökat behov av god IT-design, säger Martin.

Programmet har också sammanlagt 200 timmar verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ute på olika arbetsplatser där teori och praktik blandas.

– Intresset för vår utbildning från både IT-industrin, reklambranschen och massmedier har varit stort, så vi förväntar oss att våra studenter ska gå en ljus arbetsmarknad till mötes, säger Martin.

 

För mer information kontakta:

 Martin Wetterstrand, programansvarig Digital design HKR, 044-20 34 22, 0702-17 93 75, martin.wetterstrand@hkr.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Högskolan Kristianstads mål är vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet.

Presskontakt