Skip to main content

​Detta värdesätts och väcker engagemang i Kristianstads stadskärna

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 08:15 CEST

Fredag 2 juni presenterar studenterna på Ekonomprogrammet sina kandidatuppsatser.

Vad gör dig nöjd med en stadskärna? Vad väcker engagemang i en stads Instagramflöde? Det är vad två av Ekonomprogrammets 62 kandidatuppsatser svarar på när de presenteras inför bland andra Handelsstaden Kristianstad på fredag.

What makes a city centre attractive from a consumer perspective? heter uppsatsen där Sofia Karlsson och Molly Nilsson har undersökt vad vi tycker om Kristianstads stadskärna och vad det är som skapar nöjdhet med en stadskärna. De ser att handel, nöje, aktiviteter och atmosfär är det som avgör om vi är nöjda eller inte. Handelsstaden Kristianstad studeras även i uppsatsen Why do we “double tap” the image? av Simon Persson och Jakob Westergren, Handelsstadens Instagram-flöde för att förstå vad det är som väcker engagemang bland följare.

– Här ser man att det är viktigt att man kommunicerar det som är unikt med platsen, att man visar på gemenskap, t ex med att ha med människor på bilderna och visar aktivitet, samt att bilden i sig och dess kvalitet och komposition är avgörande, säger Simon Persson och Jakob Westergren, vars presentation kommer att åhöras på plats av Handelsstaden Kristianstads verksamhetsledare Charlotte Svärd.

Sammanlagt är det hela 62 uppsatser som presenteras i fyra olika salar under fredagen. Ett axplock bland titlarna avslöjar saker som nyckeln till ökad arbetsmotivation, vad som motiverar till att handla secondhand shopping, och vilka faktorer som påverkar kvinnors karriärmöjligheter i redovisningsbranschen.

Fredag 2 juni kl 8.00–15.00 (varje presentation är 15 minuter)

Högskolan Kristianstad, salarna 14-420, 17-426, 18-418 och 20-425

Kontakt: Sven-Olof Yrjö Collin, professor i företagsekonomi inriktning företagsstyrning vid Högskolan Kristianstad, 044-250 31 19, sven-olof.collin@hkr.se. Elin Smith, universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan Kristianstad, 044-250 31 23, elin.smith@hkr.se.

Program

Inriktning Bank och finans, sal 20‐425

08:00 - Det kontantlösa samhällets påverkan på SME
08:15 - Riskprofilering inom förmögenhetsrådgivning och privatrådgivning
08:30 - Kundlojalitet – En skadeskjuten bankforms räddning
08:45 - Kundförtroende
09:00 - Fikapaus
09:15 - Kapitalbudgetering under risk
09:30 - Hur resonerar marknaden?
09:45 - Online banking – det framtida bankkonceptet
10:00 - Fondförvaltares finansiella prestationer
10:15 - Fikapaus
10:45 - Smart beta
11:00 - The choice of capital budgeting techniques
11:15 - Mångfald och humankapital inom bolagsstyrelser
11:30 - "Digitalize or die trying"
11:45 - Lunchpaus
13:00 - Finansiell bootstrapping i småföretag
13:15 - Kompetensskillnader vid kreditbedömning
13:30 - Finansieringsmetoder i familjeföretag
13:45 - Bankers proaktiva agerande
14:00 - Fikapaus
14:15 - Utvärdering av CAPM och Fama & French‐trefaktormodellen
14:30 - Nyckeln till ökad arbetsmotivation
14:45 - Generation Ys investeringsbeteende

Inriktning Internationellt företagande och marknadsföring, sal 14‐420

09:15 - CRM systems management and use
09:30 - "The important part is that we have established a relationship, then we can conduct business"
09:45 - The Confusion of Content Marketing
10:00 - Social media influencers
10:15 - Fikapaus
10:45 - Do sustainable personalities exist?
11:00 - Circular Economy
11:15 - The development of sustainable food consumption
11:30 - "A great place to work"
11:45 - Lunchpaus
13:00 - "Oh! I'm buying this bikini, it'll fit perfectly when I've lost 2 kilos"
13:15 - Drivers and motivations for secondhand shopping
13:30 - ''Crowdfunding''
13:45 - Fikapaus
14:00 - What makes a city centre attractive from a consumer perspective?
14:15 - Why do we "double tap" the image?
14:30 - The Entrepreneurial Process Revisited

Inriktning Redovisning och revision, sal 17-426

09:15 - Förändras hållbarhetsarbete när en ny reglering för hållbarhetsredovisning införs?
09:30 - Vad påverkar företags långsiktiga överlevnad?
09:45 - Vilka faktorer påverkar kvinnors karriärmöjligheter i redovisningsbranschen?
10:00 - Bestyrkande av hållbarhetsredovisning
10:15 - Fikapaus
10:45 - Digitaliseringens förändring av relationen mellan revisor och kund
11:00 - Komponentavskrivning
11:15 - Könets påverkan på revisionsarvodet
11:30 - Lunchpaus
13:00 - Nu Mår Man?
13:15 - Nedskrivning av goodwill
13:30 - Konsekvenser eller ett uppvaknande?
13:45 - Nyckeln till framgång
14:00 - Fikapaus
14:15 - En revisors trovärdiga image
14:30 - Kvinnors karriärer inom revisionsbranschens och kundens inverkan
14:45 - Revisorers välbefinnande i ett kommunikationssamhälle ‐ med fokus på digitaliseringens påverkan

Inriktning Redovisning och revision, sal 18-418

09:15 - Internrevisionens roll
09:30 - Varför byter revisorer byrå och hur upplever de den processen?
09:45 - Resurser i icke Big 4 byråer
10:00 - Internrevision
10:15 - Fikapaus
10:45 - Förändringar för företag vid konvertering till IFRS
11:00 - Frivillig upplysning om intellektuellt kapital
11:15 - Hur påverkar kön och position lojalitet?
11:30 - THE EXPECTATION GAP ON AUDITORS
11:45 - Lunchpaus
13:00 - Recruiting the Right Junior Auditor
13:15 - Auditor Independence in appearance
13:30 - Ekonomistudenters förväntningar på revisionsprofessionen
13:45 - Revisorns Oberoende
14:00 - Fikapaus
14:15 - GOODWILLHUNTERS
14:30 - Revisionsmedarbetarens moraliska orientering
14:45 - Värdet av revision ur ett klientperspektiv

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).