Skip to main content

Ekonomprogrammet vid Högskolan Kristianstad bäst i test!

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2012 12:20 CEST

Högskoleverket har idag delat ut ännu en guldstjärna till Högskolan Kristianstad, HKR, vars populära Ekonomprogram får högsta betyg!
Av de 26 lärosäten och 67 utbildningar i företagsekonomi som har kvalitetsutvärderats är det bara några få, däribland HKR, som håller "Mycket hög kvalitet".

Efter att ha kvalitetgranskat olika utbildningar som leder till examen delar Högskoleverket ut tre omdömen – bristande kvalitet, hög kvalitet och mycket hög kvalitet. Det är bara HKR som tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping fått omdömet "mycket hög kvalitet" i ämnet företagsekonomi på kandidatnivå.

– Det är roligt och oerhört hedrande att vi har fått detta höga betyg, det visar att vi har duktiga och engagerade lärare och studenter. Det är också speciellt roligt med tanke på att de små högskolorna ständigt ifrågasätts. Vi vet att våra studenter uppskattar närheten till lärarna, den verksamhetsförlagda utbildningen och de goda möjligheterna till jobb efter examen. Här får vi dessutom kvitto på att utbildningen håller en mycket hög akademisk standard, säger Kristina Genell, programansvarig. Förutom att toppomdömet höjer Ekonomprogrammets status genererar det även ett extra tillskott till högskolekassan genom så kallade excellenspengar. För några veckor sedan fick HKR:s magisterutbildning i psykologi som enda utbildning i landet det högsta omdömet och blev därmed bäst i Sverige. Nu är det HKR:s kandidatutbildning i företagsekonomi som är bäst i test.

– Det är verkligen jätteroligt att vi även i denna utvärderingsomgång hamnar överst på pallen, säger rektor Lars Carlsson.

I Högskoleverkets kvalitetsutvärdering läggs stor vikt vid studenternas examensarbeten.

– Vi har därmed fått ett "kvitto" på att vår satsning på att tidigt bekanta studenterna med forskning och att lägga stor möda på självständiga arbeten ger bästa resultat, säger Lars Carlsson.

466 studenter läser på Ekonomprogrammet vid HKR som är en av högskolans viktigaste och mest sökta utbildningar. Huvudämnet för samtliga studenter ligger inom företagsekonomi. HKR har inte företagsekonomi på masternivå men fick betyget "hög kvalitet" på magisternivå.

För mer information kontakta:

Kristina Genell, ansvarig för Ekonomprogrammet HKR: 044-20 32 57 eller

072-202 73 24

Lars Carlsson, rektor: 044-20 30 01

Agneta Erfors, prorektor: 044-20 30 05