Skip to main content

Examensrätt för forskning milstolpe för högskolan

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2019 08:15 CET

Högskolan Kristianstad får examensrätt för forskarutbildning inom både utbildningsvetenskap och vårdvetenskap. Beskedet från UKÄ kom i dag och innebär att högskolan får tillstånd att utfärda doktorsexamen inom pedagogiskt arbete samt personcentrering för hälsa och välbefinnande. Forskarutbildningarna blir viktiga pusselbitar i högskolans strategiska satsning på forskning och hög kvalitet på grundutbildningarna.

Universiteten får det automatiskt, men högskolorna måste ansöka om det. Sedan 2009 har högskolor kunnat ansöka om examensrätt för forskarutbildning inom ett avgränsat område och under tiden har Högskolan Kristianstad byggt upp en solid forskningsbas för att kunna bedriva forskarutbildning med hög kvalitet. I våras ansökte högskolan om examensrätt för forskarutbildning inom två ämnen: utbildningsvetenskap (området pedagogiskt arbete) samt vårdvetenskap (området personcentrering för hälsa och välbefinnande), och i dag kom det positiva beskedet.

– Detta är det största som hänt oss på länge! Att få rättigheter att utbilda forskare har varit ett strategiskt mål för högskolan sedan decennier, och vi har ansökt tidigare. Vi har jobbat målmedvetet med att stärka vår förmåga och detta bekräftar att vi nu har den kompetens och de resurser som krävs, säger Håkan Pihl, Högskolan Kristianstads rektor.

– Detta är i områden som är väldigt viktiga för oss. Det kommer att betyda mycket för att ytterligare stärka forskningsanknytningen när vi utbildar lärare och sjuksköterskor, och angränsande områden, och det ger oss större möjligheter att erbjuda våra medarbetare kompetens- och karriärsutveckling. Jag tror också att det kan bidra till att högskolan ökar omfattningen på forskningen generellt. Sammantaget blir vi nu en ännu mer attraktiv högskola, säger Håkan Pihl

I UKÄ:s preliminära yttrande framgår att de anser att forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att utbildning på forskarnivå inom båda områden kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och att det i ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examen får utfärdas. Rättigheterna innebär att Högskolan Kristianstad från och med 2020 kan anta och examinera egna doktorander.

– Vi har i dag ett fyrtiotal doktorander vid lärosätet som handleds av våra forskare och ett stort antal av dem finansieras även av oss. Så vi har i praktiken bedrivit forskarutbildning tidigare, men doktoranderna har då varit inskrivna vid andra lärosäten som har examensrättigheter. Det känns fantastiskt roligt att vi har lyckats få egna rättigheter nu, och i två olika ämnesområden samtidigt. Det är dubbel utdelning! Sedan måste man skriva riktigt bra ansökningar och de medarbetare som har jobbat med det har verkligen gjort ett bra jobb, säger Anna-Karin Edberg, vicerektor för forskning vid Högskolan Kristianstad.

UKÄ:s beslut och underlag - pedagogiskt arbete

UKÄ:s beslut och underlag - personcentrering för hälsa och välbefinnande

Onsdag 4 dec kl 14.30 Forskarexamensrätten firas med tårtbuffé i Glashuset (hus 7)
Rektor Håkan Pihl säger några ord om UKÄ:s besked och professorerna Carin Roos och Kerstin Blomqvist berättar lite om arbetet bakom ansökningarna.

Kontakt

Håkan Pihl
Rektor
0702-66 64 00
hakan.pihl@hkr.se

Carin Roos, för frågor om examensrätt i pedagogiskt arbete
Professor i specialpedagogik
044-250 32 24
carin.roos@hkr.se

Kerstin Blomqvist, för frågor om examensrätt i personcentrering för hälsa och välbefinnande
Professor i omvårdnad
044-250 38 52
kerstin.blomqvist@hkr.se

Högskolan Kristianstads mål är vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet.