Skip to main content

Fem tips inför ditt gymnasieval

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 08:16 CET

Runt om i landet svettas just nu tusentals ungdomar över sitt gymnasieval. Att efter nio år i grundskola veta vilken gymnasieskola och utbildning man ska välja kan göra en riktigt rådvill. Sista ansökningsdag är 15 februari så klockan tickar nu ganska högljutt. Men det finns hjälp att få. Studie- och karriärvägledarna på Högskolan Kristianstad kommer här med fem tips inför ditt gymnasieval.

  1. Prata med studie- och yrkesvägledare
  2. Gör studiebesök
  3. Prov-åk resvägen
  4. Lyssna vad andra tycker
  5. Tänk på behörigheten

Det första tipset handlar alltså om att utnyttja den kompetens som finns på din skola genom att prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola. Även om det kan vara svårt att tänka sig att vägledaren ska avgöra ditt val.

– Studie- och yrkesvägledaren vet otroligt mycket om hur man gör olika kombinationer eller tillval och vad som är viktigt att tänka på, säger Maria Hassel, studie- och karriärvägledare på Högskolan Kristianstad.

Om du börjar närma dig ett beslut efter att ha studerat hemsidor eller pappersfoldrar, så är det mycket värt att göra ett studiebesök på den skola och det program som du är intresserad av.

En tredje sak, som kanske inte lika många tänker på, är att du borde provpendla den väg du kommer att få till skolan.

– Kolla upp vilka tåg- och busstider det finns att välja på och vad det kommer att betyda för din vardag. Räkna noggrant på hur dags du måste kliva upp på morgonen och hur dags du kommer hem. Hinner du till fotbollsträningen eller dansklassen? säger Maria Hassel.

Tänk på behörigheten!

Många ungdomar får i de här sammanhangen höra många gånger att de inte ska välja som kompisarna, utan göra sitt eget val. Men det finns inget fel i att lyssna på vad föräldrar eller andra trycker om ditt val. Tvärtom göra för- och nackdelar tydligare för dig.

Det sista som Maria Hassel vill tipsa om kan verka självklart, men kan vara lätt att glömma bort för en niondeklassare som ser gymnasiet som "resten" av livet.

– Visst ska gymnasieåren vara roliga och givande, men tänk på behörigheten för fortsatta studier på högskola eller universitet. Det är ofta mer avgörande för din framtid än alla tillval runt utbildningen.

Läs mer på www.gymnasieguiden.se

Kontakt: Maria Hassel, studie- och karriärvägledare vid Högskolan Kristianstad, 044-20 34 95, maria.hassel@hkr.se.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).