Skip to main content

Flyktingar med utländsk examen ska bota brist på arbetskraft

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2016 10:22 CEST

Utrikes födda med examen utanför EU ska nu kunna komplementutbilda sig till biomedicinska analytiker.

I ett pressmeddelande från regeringen konstateras att Högskolan Kristianstad är ett av de 19 svenska lärosäten som ska starta kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen. Detta för att trygga kompetensförsörjningen inom områden där det i dag råder brist på utbildad arbetskraft. För Högskolan Kristianstads del handlar det om att komplementutbilda biomedicinska analytiker.

Det råder brist på utbildad arbetskraft i Sverige, bland annat på biomedicinska analytiker. Samtidigt finns här gott om utbildade personer med rätt kompetens. Problemet har varit att de har utländsk examen, men det löses nu genom komplementutbildningar.

– Många utrikes födda i Sverige har fortfarande svårt att hitta ett arbete som motsvarar deras kompetens och utbildningsnivå. Människor som kommer till Sverige ska snabbt komma i arbete. Men det räcker inte att få ett jobb utan nyanlända ska naturligtvis arbeta med sådant som motsvarar deras utbildning och kompetens. För personer som kommer till Sverige med en utländsk utbildning kan möjligheten att komplettera den vara avgörande för etablering på den svenska arbetsmarknaden, meddelar ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson i regeringens pressmeddelande.

Den kompletterande utbildning som nu ska startas upp vid Högskolan Kristianstad för biomedicinska analytiker (BMA) riktar sig till akademiker med en avslutad kandidatexamen eller eftergymnasial utbildning på minst två år, och med examen tagen utanför EU.

– Vi bestämde oss tidigt inom vårt nationella nätverk för BMA-utbildningar att tillsammans sätta upp behörighetskraven. Så här långt är vi överens om att utbildningen ska vara på 90 högskolepoäng, alltså 1,5 år, innefatta ett vetenskapligt arbete och verksamhetsförlagd utbildning på minst 15 högskolepoäng, säger Ann-Sofi Rehnstam-Holm, professor i mikrobiologi som arbetat hårt för att få den kompletterande utbildningen till Kristianstad.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) beräknas ställa stora krav på verksamheterna som ska ta emot praktikanterna i sina kliniska laboratorier, men Ann-Sofi meddelar att de är positivt inställda till att försöka lösa dessa problem. Det är även bestämt att behörighetskraven kommer att vara gemensamma, men vilka är inte slutgiltigt fastställt ännu.

– Alla vi som är inblandade i utbildningen ser det som ett stort erkännande av den kvalitet vi har i BMA-utbildningen, vilket är ett resultat av den höga kompetensen i lärarkåren vid avdelningen för naturvetenskap.

19 universitet och högskolor ska starta kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen

Kontakt: Ann-Sofi Rehnstam-Holm, professor i mikrobiologi vid Högskolan Kristianstad. 044-250 34 52, 0767-61 77 32, ann-sofi.rehnstam-holm@hkr.se

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).