Skip to main content

Företag och forskare sökes för framtidsprojekt

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 08:19 CET

Behöver ditt företag lösa ett problem för att utvecklas? Kanske en forskare kan lösa ditt problem. Varje år delar KK-stiftelsen ut 400 Mkr till applicerad forskning och nu besöker de Kristianstad för att presentera sin verksamhet för forskarna på högskolan. Ett bra tillfälle för företag att ställa frågor och träffa forskare.

Onsdag den 15 februari kommer KK-stiftelsens programansvarige  till Högskolan Kristianstad för att presentera sin verksamhet, vad som kommer att utlysas 2017 och vad forskarna bör tänka på i sina ansökningar. Halva tiden beräknas för föredraget och andra halvan för öppen gemensam diskussion.

– Högskolan har tidigare erhållit relativt lite medel från stiftelsen och med besöket är förhoppningen att vi ska få in mer pengar till forskningen hädanefter, säger Per Eriksson, vicerektor för forskning vid Högskolan Kristianstad och tidigare rektor vid Lunds universitet.

Forskningsprojekt finansierade av KK-stiftelsen kräver samproduktion med företag, som kan medfinansiera sin del med exempelvis arbetskraft och maskiner. Nya projekt kan på så sätt födas i den gemensamma innovationsarenan tillsammans med Krinova Incubator & Science Park.

– Få företag känner till möjligheten att delfinansiera ett samarbete med ett lärosäte för utveckling av ny kunskap och nya lösningar på utmaningar via KK-stiftelsen, så nu hoppas vi att fler företag får kännedom om denna möjlighet, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd på Krinova som medverkar vid KK-stiftelsens besök.

Onsdag 15 februari
Hus/sal 14-425

Program

10.00–11.00 Föredrag av Mats Waltré
11.00–12.00 Öppen frågestund och gemensam diskussion

Kontakt: Per Eriksson, vicerektor för forskning, Per Eriksson, per.eriksson@hkr.se, 044-250 30 04. Magnus Adenskog, forskningsrådgivare, magnus.adenskog@hkr.se, 044-250 36 20

KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling på avancerad nivå vid Sveriges nya universitet och högskolor. KK-stiftelsen stödjer endast forskning som genomförs i samverkan med näringslivet. Sedan starten har vi satsat 8,4 miljarder kronor i närmare 2 500 projekt. Vi delar ut cirka 400 miljoner kronor per år och förvaltar omkring 8 miljarder kronor. Verksamheten är enbart finansierad med det kapital som stiftelsen fått ursprungligen

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).