Skip to main content

Fuskande professor fuskade inte

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 08:51 CEST

Under midsommarafton den 21 juni publicerades en artikel i Kristianstadsbladet med rubriken "Kopierande lärare fick bli professor". Artikeln var missvisande och felaktig och upprörde inte bara den utpekade professorn utan många andra vid Högskolan Kristianstad, där läraren nyligen blivit befordrad. Nu svarar högskolan på de felaktiga uppgifterna.

Professorn anklagas i artikeln för att ha kopierat en vetenskaplig avhandling. Hade detta varit fallet hade saken varit ytterst allvarlig. Men så är det dessbättre inte. Sanningen är att den av professorn plagierade texten i en lärobok, som hade många olika författare och som skulle användas av studenter i studiesyfte, inte hade något som helst, eller väldigt lågt, meritvärde för huruvida den utpekade läraren skulle befordras till professor eller inte. Den aktuella texten översattes för åtta år sedan, 2005. Artikeln spreds lika snabbt i sociala medier som i olika nyhetsmedier över hela Sverige genom TT, som tagit upp Kristianstadsbladets artikel som notis. Det är varken riktigt eller rätt att Högskolan Kristianstad pekas ut som ett lärosäte som befordrar fuskande lärare. Därför väljer högskolan att i en blogg på sin webbsida gå i svarsmål.

Mer information finns på Forskarbloggen

Vid frågor: Ann-Sofi Rhenstam-Holm, prorektor vid HKR: 0767- 61 77 32Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).