Skip to main content

Handbollslaget IFK ger nöjda invånare

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 14:15 CEST

Ju bättre det går för handbollslaget IFK Kristianstad, ju mer knyter Kristianstadsborna an till sin stad. Det visar en magisteruppsats som två nyexaminerade ekonomistudenter från Högskolan Kristianstad skrivit.

Det framgångsrika handbollslaget IFK Kristianstad har betydelse för hur Kristianstadsborna känner för sin stad. Om man känner starkt för handbollslaget IFK blir man även mer nöjd med staden. Detta påverkar i sin tur att man känner mer anknytning till Kristianstad. Merima Hadzimesic och Amanda Oxwalls examensarbete grundar sig på en studie om 262 enkäter som genomfördes på Kristianstad Arena under vårens andra semifinaldrabbning mot IK Sävehof.

– Vi ville studera engagemanget kring IFK och om detta påverkade invånarna i staden. Likaså ville vi se om det fanns ett samband mellan hög tillfredsställelse av IFK Kristianstad och platsförankring till staden. Svaret dessa frågor vid studiens sammanställning visade att så var fallet, säger Amanda och Merima.

Av detta menar de att det går att dra slutsatsen att tillfredsställelse av IFK Kristianstad i sin tur leder till en starkare platsförankring till staden Kristianstad.

– Slutsatsen av vår studie blir att tillfredsställelse över ett idrottslag kan skapa starka band till en plats, men det är också viktigt att tillägga att det även finns många andra viktiga faktorer som påverkar om invånarna känner sig nöjda, förklarar Amanda.

Handboll i Kristianstad är något speciellt och intresset för sporten och laget IFK är väldigt stort.

– Vår undersökning visade att supportrarna är hängivna sitt lag, de flesta hade sett många matcher och är nöjda med handbollslaget och den upplevelse som det ger, säger Amanda.

– Känner invånarna tillhörighet till sin stad och är nöjda fungerar de också som naturliga ambassadörer för den, säger Merima.

Vad deras studie kommer att få för framtida betydelse för staden Kristianstad och handbollslaget IFK Kristianstad återstår att se.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).