Skip to main content

Historisk satsning på specialistsjuksköterskor

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2015 08:37 CEST

På torsdag 4 juni får första omgången specialistsjuksköterskor i medicinsk vård sina examensbevis på Högskolan Kristianstad. De är hett efterlängtade och förutom nya karriärmöjligheter lyfts de fram som en nyckel för effektivare vård. Nu kan du träffa dem.

Socialstyrelsen och Vårdförbundet har tidigare slagit larm om att specialistsjuksköterskorna blir allt färre och allt äldre, och att bristen på dem är mycket stor inom vården. Men bristen på även vanliga sjuksköterskor har gjort det svårt att rekrytera till utbildningarna eftersom sjuksköterskorna samtidigt behövs inom vården. Därför har nya utbildningen skräddarsytts.

– Tillsammans med Malmö Högskola och Region Skåne har vi utformat utbildningen så att den ska fungera i praktiken och möta behovet av allt mer specialiserad vård. Under fortbildningen jobbar studenterna kvar på sina arbetsplatser på halvtid och läser på 50 procent, vilket är lättare att undvara för vården, säger Liselotte Jakobsson, universitetslektor i omvårdnad på Högskolan Kristianstad och som varit med att utforma programmet.

– En annan fördel med att plugga och jobba samtidigt är att det jag nyss lärt mig på utbildningen får jag nytta av dagen efter på jobbet, säger Ann-Sofie Svensson som jobbat inom vården sedan hon var 17 år och som nu examineras tillsammans med 15 andra.

Ann-Sofie satt i lönesamtal med sin förra chef när hon fick reda på att det finns en studiepeng från Region Skåne för att fortbilda sig till specialistsjuksköterska.

– När jag nu kommer tillbaka till min arbetsplats i ny position hoppas jag kunna börja med mottagningsbesök, delegera och få ett större ansvar. Det underlättar för vår redan tungt belastade personal och resulterar i en snabbare, säkrare och effektivare vård för patienterna, säger Ann-Sofie Svensson.

– En attraktiv utbildning för specialistsjuksköterskor är inte hela svaret på bemanningsproblemen i vården, men en viktig pusselbit. I stället för att åka till Norge för att göra lönekarriär finns nu ett reellt alternativ till karriärslyft på hemmaplan, säger Caroline Nilsson, verksamhetschef för närsjukvård inom Skånevård Kryh.*

Torsdag 4 juni kl 14.00 på restaurang Metropol (vid Högskolan)

Examensbevisen delas ut av Stefan Hellmer, sektionschef för Hälsa och samhälle på Högskolan Kristianstad. Inräknat Stefan och Ann-Sofie får du även träffa:

16 nyutbildade specialistsjuksköterskor (5 från Högskolan Kristianstad och 11 från Malmö Högskola)
Liselotte Jakobsson, universitetslektor i omvårdnad, HKR
Pernilla Ny, programområdesansvarig för specialistutbildningar, HKR
Angelika Looft och Lisa Davidsson, HR-strateger på Region Skåne
Lärare från både Högskolan Kristianstad och Malmö Högskola

Välkommen!

* Skånevård Kryh omfattar primärvården i östra Skåne, sjukhusen i Kristianstad, Ystad och Hässleholm.

Mer om Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning medicinsk vård

Kontakt: Liselotte Jakobsson, universitetslektor i omvårdnad vid HKR, 044-20 40 25, liselotte.jakobsson@hkr.se. Pernilla Ny, programområdesansvarig för specialistutbildningar vid HKR, 044-20 31 66, 0727-33 26 59, pernilla.ny@hkr.se. Fabian Rimfors, kommunikatör vid HKR, 0768-23 88 42, fabian.rimfors@hkr.se.


Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 000 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).