Skip to main content

​Högskola hyllar öppenhet med tävling

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2015 10:38 CEST

Det är lätt att klicka på gillaknappen, men är du alltid säker på vad du gillar och vem som står bakom? Det delas till höger och vänster på sociala medier, men det är få som tar sig tid och ork att ifrågasätta avsändare och budskap.

– Med tävlingen Hylla öppenhet vill vi öka förståelsen och toleransen mellan människor. Vi tror att mer läsande skapar bättre läsförståelse och källkritik. Vi hoppas detta bidrar till kunskap som leder till öppenhet där alla är välkomna, oavsett kulturell bakgrund, religion, kön och ursprung, säger Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad.

Alla Sveriges studenter kan #Hyllaöppenhet

Tävlingen Hylla öppenhet startar 4 maj och pågår till 1 juni. Tillsammans med Sveriges studenter vid högre utbildningar skapar vi en virtuell bokhylla som bygger på korta recensioner av böcker. Bokhyllan fylls på med fler böcker och recensioner tills den är full. Då ska vi tillsammans ha skapat "Bokhyllan för öppenhet" och uppmanat att läsa böcker, ifrågasätta och förhoppningsvis vara mer öppna mot de medmänniskor vi möter i vardagen.

Alla har möjlighet att gilla recensionerna genom sociala medier. Av de fem mest gillade utser juryn en vinnare som får 10 000 kr för fortsatta studier.

– Högskolan bygger på demokratiska värderingar och allas lika värde, någonting vi värnar om och som vi vill sprida runt om i Sverige. Därifrån kommer idén till tävlingen, säger Håkan Pihl, som även sitter i juryn.

Mer information: www.hyllaoppenhet.se

Bilder: bilder och illustrationer nedan är fria att använda.

Kontakt: Charlotte Ekberg, kommunikationschef, charlotte.ekberg@hkr.se, 044-20 80 08.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 000 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).