Skip to main content

Högskolan Kristianstad åter i framkant med oral hälsa

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2015 08:51 CET

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, föreslår att Tandhygienistutbildningen förlängs från två till tre år. Högskolan Kristianstad erbjuder redan en treårig utbildning, som dessutom rankas högst i Sverige.

Tandhygienist är ett yrke i förändring och det behövs en längre utbildning för att möta framtida krav, menar Universitetskanslersämbetet, UKÄ. En växande befolkning där både yngre och äldre har bättre tänder än tidigare generationer innebär att det blir både fler patienter och fler arbetsuppgifter för framtidens tandhygienister. Detta ökar kraven på ökad bredd och djup i tandhygienistens kompetens. Statistiska centralbyrån, SCB, spår dessutom att behovet av fler tandhygienister kommer att öka.

– Även om vi redan har en treårig utbildning kan en förlängning innebära att vi måste se över innehållet för att innehållet ska bli mer likartat, säger Pia Andersson, biträdande professor i oral hälsa vid Högskolan Kristianstad.

UKÄ:s analys av en förlängd tandhygienistutbildning har gjorts på uppdrag av regeringen. Uppdraget var att analysera för- och nackdelar av en förlängning, och konsekvenserna för studenter, arbetsgivare och för staten. UKÄ har redan tidigare ställt sig positiv till en förlängning från dagens 120 högskolepoäng till 180, och också denna analys visar att fördelarna överväger.

Även den övervägande delen av studenter och företrädare för studentorganisationer som tillfrågats är positiva till en förlängning.

Högskolan Kristianstad, HKR, har erbjudit treårig tandhygienistutbildning sedan 1998. HKR:s kandidatexamen i oral hälsa fick som enda i landet högsta betyg i UKÄ:s utvärdering så sent som hösten 2014.

Läs mer om Universitetskanslersämbetets utvärdering
Ladda ner högupplösta bilder här (fri användning)

För mer information kontakta: Pia Andersson, bitr. professor oral och programområdesansvarig Tandhygienistprogrammet/Oral hälsa vid Högskolan Kristianstad, E-post pia.andersson@hkr.se, Telefon 044-20 40 72, 0706 66 27 28.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).