Skip to main content

Högskolan Kristianstad fick fantastiska resultat i nationell värdering och tilldelas 2,2 miljoner

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2016 10:45 CEST

Caroline Georgson är ny chef på avdelningen för externa relationer (Foto fritt att använda)

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har regeringens uppdrag att värdera lärosätens samverkansarbete. Tydliga signaler visar på att lärosätens framtida finansiering i större utsträckning kommer att bero på hur duktiga lärosätena är på att samverkan med det omgivande samhället. Framtill i dag har det saknats en nationell modell för hur man värderar samverkan och jämför lärosäten.

26 lärosäten i Sverige har deltagit i en pilot i hur samverkan ska värderas. Avdelningschefen, Caroline Georgson, har lett Högskolan Kristianstads arbete och har tagit fram en samverkanstrategi och till Vinnova redogjort för samverkansaktiviteter och samverkansresultat på Högskolan Kristianstad. Caroline har också tillsammans med Vice rektor för samverkan, Lena Persson, deltagit på intervjuer för en extern internationell expertpanel.

Bedömningen har nu kommit och Högskolan Kristianstad fick mycket goda omdömen, vilket generade att Vinnova tilldelar Högskolan 2,2, miljoner. Medlen ska användas till implementering av samverkansstrategin och till de utbildningsprogram som vill skapa fler innovativa inslag i VFU-kurser.

Caroline Georgson är mycket nöjd med resultatet och vad arbetet genererat. Hon säger:

Utöver medlen vi fick har vi byggt upp en bra kunskap om vad som krävs inom samverkansområdet för att kunna maxa framtida finansiering. Vinnova har nu på ett mycket tydligt sätt gett en fingervisning av att Högskolan Kristianstads samverkans- och innovationsarbete går helt i rätt riktning.

För frågor:
Caroline Georgson 0702-892575

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).