This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Högskolan ställer om till nätbaserad undervisning

Pressmeddelande -

Högskolan ställer om till nätbaserad undervisning

Högskolan Kristianstad samlar många människor och de pendlar ofta från platser i hela södra Sverige. Genom att begränsa campusverksamheten har lärosätet möjlighet att bidra i kampen för att minska smittspridningen av Covid-19. Det kan vara avgörande för att skydda svaga och utsatta grupper. För att minska smittspridning ställer Högskolan Kristianstad nu om den campusförlagda undervisnings- och forskningsverksamheten och gör den nätbaserad.

Omställningen till nätbaserad undervisning och examination ska ske så snabbt och så långt som det är praktiskt möjligt. Samtliga fakulteter arbetar nu intensivt mot ställa om till en nätbaserad undervisning, och redan från och med tisdag 17 mars kommer all campusförlagd undervisningen på Fakulteten för Lärarutbildning att ske nätbaserat.

– Distansundervisning är ju en av våra styrkor och då måste vi utnyttja det så mycket vi kan. Därför har vi har uppmanat alla ansvariga lärare att som alternativ till campusförlagd undervisning och examination erbjuda nätbaserad undervisning och examination via de digitala verktyg vi har till förfogande, säger Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad.

Vidare kommer Högskolan Kristianstad att försöka undvika gruppsamlingar och alla medarbetare uppmanas exempelvis att använda digitala verktyg för administrativa möten i den utsträckning det är möjligt.

Krisledningsgruppen vid Högskolan Kristianstad träffas kontinuerligt och följer noggrant utvecklingen och stämmer även fortlöpande av med Lärosäten Syd, övriga lärosäten i landet, och andra myndigheter. 

Kontakt

Håkan Pihl
​Rektor vid Högskolan Kristianstad
044-250 30 01
​0702-66 64 00
hakan.pihl@hkr.se.

Ämnen

Taggar

Regioner


Högskolan Kristianstads mål är vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet.

Presskontakt