Skip to main content

Högskolans satsning ger studenterna jobb

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 08:00 CEST

En ny studie visar att Högskolan Kristianstad, HKR, ligger i topp bland landets högskolor och universitet när det gäller att underlätta studenternas kontakter med arbetslivet.

Fackförbundet Jusek har genomfört sin årliga arbetsmarknadsundersökning. Studien visar hur väl landets högskolor och universitet klarar av att utbilda och förbereda sina studenter, så att de kommer ut på arbetsmarknaden och får jobb inom de områden de utbildat sig.

– HKR:s topplacering visar att vår konsekventa satsning på praktik i utbildningen, så kallad verksamhetsförlagd utbildning, VFU*, fungerar, säger Lars Carlsson, rektor vid Högskolan Kristianstad.

I Juseks rapport framgår att kontakter fortsätter vara den vanligaste vägen till första jobbet. Studenter som får jobb via kontakter de skapat genom sitt lärosäte får i högre utsträckning jobb fortare. Dessutom får de mer kvalificerade arbetsuppgifter än de som hittat jobb på annat sätt. 

Högskolan Kristianstad placerar sig högt, både när det gäller praktik i utbildningen, studenternas upplevda stöd från lärosätet för att underlätta kontakten med arbetslivet och information om vilka arbeten som utbildningen kan leda till.

– Vi var tidigt ute och är det enda lärosätet i landet som erbjuder VFU i samtliga program på grundnivå. Vår vision är att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter och satsningen på VFU är viktig för att förverkliga den. Många arbetsgivare har rekryterat studenter efter VFU-perioden, berättar Lars Carlsson.


*VFU skiljer sig från traditionell praktik eftersom VFU:n är forskningsanknuten och vetenskapliggjord. Till exempel brukar studenterna ha med sig frågeställningar från sin utbildning som ska besvaras under VFU-perioden.

Kontaktperson:
Lars Carlsson, 0702-66 64 00