Skip to main content

Högt betyg för Högskolan Kristianstads utbildningar

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 20:47 CEST

Biologiprogrammet, Landskapsvetarprogrammet och Master in Sustainable Water Management vid Högskolan Kristianstad håller hög kvalitet. Det framgår av Universitetskanslersämbetets senaste utvärderingar. I utvärderingarna granskas utbildningar, som leder till examina inom biologi, miljövetenskap och närliggande huvudområden.

– Vi är väldigt glada för de fina omdömena, säger Bengt Ingvarsson, som tidigare var programansvarig för biologiutbildningarna vid Högskolan Kristianstad.

– Extra roligt är att magisterprogrammet i biologi var väldigt nära att få högsta möjliga betyg och att man bland annat lyfter fram vårt arbete med verksamhetsförlagd utbildning som en del av detta.

I Universitetskanslersämbetet utvärderingar finns tre möjliga omdömen – bristande kvalitet, hög kvalitet och mycket hög kvalitet. Samtliga tre utbildningar vid Högskolan Kristianstad, som utvärderats, har tilldelats omdömet "hög kvalitet".

Den sammantagna bedömningen för en utbildning i Universitetskanslersämbetets utvärderingar baseras på olika examensmål. Samtliga examensmål på de utvärderade utbildningarna vid Högskolan Kristianstad uppfyller minst omdömet "hög kvalitet". Dessutom tilldelas två av sex examensmål för magisterprogrammet i biologi betyget "mycket hög kvalitet".

Hög akademisk klass

Det tvärvetenskapliga Landskapsvetarprogrammet och det ettåriga magisterprogrammet Master in Sustainable Water Management vid Högskolan Kristianstad har utvärderats inom ämnet miljövetenskap. Av utvärderingen framkommer att Landskapsvetarprogrammet är en samhällsrelevant utbildning, som ger en bred kompetens. Bedömargruppen konstaterar vidare att det går en röd tråd genom hela utbildningen, att bedöma landskapet utifrån ett brett spektrum av vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

–  Att vi nu får betyget hög kvalitet är en väldigt roligt! Universitetskanslersämbetet har till stor del använt examensarbeten som underlag, så det fina betyget är främst våra engagerade och ambitiösa studenters förtjänst, säger Joachim Regnéll, programansvarig för Landskapsvetarprogrammet.

– Vi visste sedan tidigare att landskapsvetarna är attraktiva på arbetsmarknaden genom Svenskt näringslivs enkätundersökningar. Nu har vi också fått ett kvitto på att studenternas vetenskapliga skrivande håller hög akademisk klass.

Utvärderingen av Master in Sustainable Water Management visar att studenterna når hög eller mycket hög måluppfyllelse avseende kunskap och förståelse inom huvudområdet. De självständiga arbetena visar god vetenskaplig förankring, bra bakgrundsteori och metodbeskrivning. Studenterna får också fina omdömen i fördjupad metodkunskap.

– Vi är naturligtvis väldigt glada, säger Peter Åberg, programansvarig. Vi är ett litet program och det här är en bekräftelse på att vi håller hög kvalitet.

De höga betygen i Universitetskanslersämbetet senaste utvärderingar innebär att Högskolan Kristianstad ligger väldigt bra till i listan över samtliga utbildningsutvärderingar bland jämnstora lärosäten.

– Nu ska vi titta på vad vi kan göra för att förbättra oss ännu mer. Våra studenter kräver ständigt större utmaningar och högre kvalitet och det kommer vi att ge dem, säger Ann-Sofi Rehnstam-Holm, prorektor vid Högskolan Kristianstad.
Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).