Skip to main content

Högtryck på högskolan

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 19:30 CEST

Antalet sökande och antalet antagna till lärarutbildningarna har ökat tydligt när man jämför andra urvalet ht 2015 med första urvalet ht 2014. Det visar ny statistik från Universitets och högskolerådet. Högskolan Kristianstad följer trenden med fler sökande och antagna till lärarutbildningarna, men har också ökat både sökande och antagna till flera andra utbildningar.

  • Det är högtryck på högskolan. Våra utbildningar är attraktiva och utvecklingen fortsätter uppåt. I höst antar vi för första gången mer än 10 000 studenter, en ökning med 8 procent. Tidigare års goda utvärderingar kan ha bidragit till att vi på detta sätt får erkännande för god kvalitet menar Håkan Pihl, rektor vid Högskolan.

Högskolan har ett brett utbud som lockar många. Bland de många sökande till Högskolans olika program är det flest som vill bli ekonomer (235 antagna, 676 reserver), sjuksköterskor (120 antagna, 557 reserver), förskollärare (175 antagna, 418 reserver) och som vill arbeta med digital design (90 antagna och 400 reserver).

  • I år ökar trycket bland våra utbildningar för bland annat lärare och sjuksköterskor. Fler studenter vill också bli biomedicinska analytiker, personal- och arbetslivsvetare eller tandhygienister, säger Håkan

De nya antagningssiffrorna visar dessutom att högskolan ökar stort när det gäller fristående kurser. Eftertraktade, nätbaserade kurser på högskolan är bland annat Organisering och ledning, Projektledning, Kropp: Stress, näring och hälsa, Psykologi I och Kriminologi I.

  • Särskilt intressant är att våra nätbaserade kurser fortsätter öka, i höst ökar sökande till de helt nätbaserade kurserna med hela 15 procent. Det är en spännande trend och ett studiealternativ som passar många idag, säger Håkan Pihl.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 000 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).