Skip to main content

​Hur hantera sexuella övergrepp i förskola och barn på flykt?

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2016 08:25 CEST

Vilka blir konsekvenserna för personalen när barn utsätts för sexuella övergrepp på förskolan? Hur möter man ett barn som är på flykt? Det är två av fyra punkter som ska behandlas under halvdagskonferensen Med OMEP för kulturer av hållbarhet och barns perspektiv på torsdag.

OMEP (Organisation Mondiale pour l´Éducation) instiftades av FN och har rådgivande status till FN, UNESCO, UNICEF och Europarådet. Förskollärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad och Skånekretsen av svenska OMEP lyfter fyra viktiga frågor med hjälp av forskare och experter.

  • Hur kan små barn och förskolan göras delaktiga i hållbarhetstänkandet? Ingrid Pramling Samuelsson, professor vid Göteborgs Universitet, UNESCO professur i Hållbarhet.
  • När barn utsätts för sexuella övergrepp på förskolan. Vilka blir konsekvenserna för personalgrupper? Cecilia Kjellgren, universitetslektor i socialt arbete/prodekan vid fakulteten för samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö.
  • Hur möter man ett barn som är på flykt? Lars H Gustafsson, barnläkare och författare Ingår i Barnombudsmannens expertråd och i en expertgrupp knuten till svenska UNICEF.
  • Med OMEP för kulturer av hållbarhet och barns perspektiv. Lena Bäckström, fil. dr. vid Högskolan Kristianstad, leg. psykolog/psykoterapeut med handledarutbildning, OMEP-ordförande i Skånekretsen.

Torsdag 7 april kl 09.00–12.30
Högskolans campus Aulan hus 7-318

Utförligt program och tider (ingen föranmälan krävs för media)

Kontakt: Lena Bäckström, universitetslektor i pedagogik inriktning psykologi vid Högskolan Kristianstad och OMEP-ordförande södra Sverige, 044-20 38 29, 0705-36 07 54, lena.backstrom@hkr.se.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).