Skip to main content

Internationell workshop i offentlig ekonomi

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 14:40 CEST

Idag samlas forskare från hela världen på Högskolan Kristianstad för att i tre dagar diskutera offentlig ekonomi. De olika forskningsartiklarna som presenteras under CIGAR-konferensen kommer från flera EU-länder som Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Malta, Norge, Portugal, Spanien och Sverige men också Australien, Brasilien, Kamerun, Kanada, Indonesien, Japan, Nya Zeeland, Ryssland och USA.

– Forskare från alla världsdelar är representerade och kommer till oss här på Högskolan Kristianstad för att dela med sig av sina teoretiska och praktiska erfarenheter inom olika områden som berör den offentliga ekonomin inom den statliga och kommunala verksamheten – sjukvården, högre utbildning med mera, säger Giuseppe Grossi, professor i företagsekonomi inriktning offentlig styrning och redovisning ur ett internationellt perspektiv vid Högskolan Kristianstad.

Bland de 50 deltagarna finns akademiker med olika teoretisk bakgrund (offentlig styrning, redovisning och finansiering), revisorer, konsulter, rådgivare och studenter. CIGAR-workshopen innefattar även doktorandseminariet "Whole-of-Government Accounting and Auditing. International comparative trends". Giuseppe Grossi är arrangör och värd för workshopen. Han har varit medlem i CIGAR (Comparative International Governmental Accounting Research Network) sedan 1996 och har deltagit i många av nätverkets tillställningar och sammankomster under åren. Han är stolt över att kunna erbjuda så många bra föredragshållare och ämnen under årets workshop i Kristianstad. Bland andra kommer Andreas Bergmann från universitetet i Zürich och ordförande för IPSASB, International Public Sector Accounting Standards Board, att leda rundabordssamtalen.

Se programmet på Högskolan Kristianstads webbsida hkr.se - CIGAR Workshop 2014  - där du också kan läsa mer om arrangemanget.

Medierna hälsas välkomna!

Datum: 8-10 september 2014


Tid: måndag 9.00-17.30, tisdag 9.00-17.15, onsdag 9.00-11.45

Plats: Hus 17, rum 420, Högskolan Kristianstad

För mer information kontakta: professor Giuseppe Grossi: telefon 044-20 31 25, mobil 072-001 74 30 eller e-post giuseppe.grossi@hkr.se

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).