Skip to main content

Jättefå sökande till utbildning som ger efterfrågat och välbetalt jobb

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2019 08:21 CEST

Det råder stor brist på lärare i Sverige, men det råder extra stor brist på lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Det visar en analys som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, nyligen har gjort, och som också avspeglas i ansökningssiffrorna i den pågående sökomgången till Högskolan Kristianstad. Väldigt få sökande till ämneslärarutbildningarna, och detta för ett yrke som är oerhört efterfrågat och välbetalt.

Enligt SCB:s Arbetskraftsbarometer rapporterar många arbetsgivare en brist på nyutexaminerade ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen, främst i högstadiet men även i gymnasieskolan. Högskolan Kristianstad är just nu mitt inne i ansökningsomgången för höstterminen 2019 och hittills tycks trenden hålla I sig med väldigt få sökande till ämneslärarutbildningen för dessa ämnen.

– UKÄ:s rapport är en bekräftelse på vad vi redan visste. Man kan tycka att yrket borde vara mer eftertraktat med tanke på ingångslöner och goda arbetsvillkor. Samtidigt kräver en ämneslärarexamen en längre tids akademiska studier, vilket naturligtvis inverkar på antalet sökande till utbildningen, säger Peter Gustavsson, programområdesansvarig för ämneslärarutbildningarna vid Högskolan Kristianstad.

– Vi har en hög kvalitet på vår utbildning och mycket meriterade lärare och forskare för att utbilda framtidens lärare inom dessa ämnen, så vi är så klart mer än beredda att bidra till att minska lärarbristen inom matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Från hösten 2019 erbjuder Högskolan Kristianstad ämneslärarutbildningar med inriktning mot högstadiet och gymnasiet och med ingångsämnen där studenten sedan väljer till ett andraämne eller tredjeämne. Bland annat så kan man studera till ämneslärare inriktning årskurs 7–9 eller gymnasieskolan i ingångsämnena matematik och biologi.

Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9

Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

UKÄ: Framtida lärarbrist i sikte – men vissa ämnen drabbas hårdare


Kontakt

Peter Gustavsson, programområdesansvarig, 044-250 33 54, peter.gustavsson@hkr.se

Högskolan Kristianstads mål är vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet. Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet i Universitetskanslersämbetets utvärderingar.