Skip to main content

​Kristianstad bra på breddad rekrytering

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2018 08:22 CEST

I en ny studie från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, framgår att svenska lärosäten är dåliga på breddad rekrytering. Bara en tredjedel av studenter från studieovana hem läser vidare. Men i Kristianstad är siffran betydligt bättre, där nästan hälften läser vidare.

UKÄ:s studie är gjord på dem som fötts mellan 1981 och 1991, och visar att bara 33 procent av studenterna från hem där föräldrarna inte läst vidare efter gymnasiet väljer att läsa vidare. Bland studenterna med högst utbildade föräldrar (forskarutbildning) läser 87 hela procent vidare. Social bakgrund spelar alltså stor roll, men inte lika mycket vid Högskolan Kristianstad där 49 procent av studenterna kommer från hem där föräldrarna inte läst vidare efter gymnasiet. Med denna siffra är Kristianstad tredje bäst i riket, där snittet ligger på 35,7 procent.

– Det är nog flera faktorer som gör oss bra på breddad rekrytering. Man kan tänka sig att vi ses som ett välkomnande lärosäte för alla, där du som student har nära till dina lärare och inte försvinner i mängden, jämfört med större lärosäten, säger rektor Håkan Pihl.

UKÄ: Många unga från studieovana hem studerar inte vidare trots höga betyg

Tabell med andel studenter från studieovana hem*

Lärosäte Andel  
Högskolan Dalarna 49,2%
Högskolan Väst 48,8%
Högskolan Kristianstad 48,7%
Högskolan i Borås 47,2%
Mälardalens högskola 46,8%
Högskolan i Gävle 46,4%
Högskolan i Skövde 44,9%
Linnéuniversitetet 44,0%
Mittuniversitetet 43,7%
Karlstads universitet 42,3%
Södertörns högskola 41,8%
Malmö universitet 41,1%
Högskolan i Jönköping 40,9%
Högskolan i Halmstad 40,6%
Blekinge tekniska högskola 38,5%
Örebro universitet 37,0%
Luleå tekniska universitet 35,2%
Gymnastik- och idrottshögskolan 33,3%
Umeå universitet 32,9%
Stockholms universitet 32,2%
Karolinska institutet 32,2%
Göteborgs universitet 32,1%
Linköpings universitet 30,9%
Uppsala universitet 24,6%
Sveriges lantbruksuniversitet 23,1%
Försvarshögskolan 21,8%
Lunds universitet 20,9%
Kungl. Tekniska högskolan 20,2%
Chalmers tekniska högskola 18,8%
Handelshögskolan i Stockholm 11.9%
Genomsnitt riket 35,7%

* Som studieovana hem räknas familjer där föräldrarna har max gymnasiebetyg.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).