Skip to main content

Kristianstad fortfarande Sveriges mest sökta högskola

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2016 15:41 CEST

När ansökningsstatistiken summeras för VT2017 behåller Högskolan Kristianstad sin position som den mest sökta högskolan i landet. De flesta vill läsa till sjuksköterska, lärare och biomedicinsk analytiker.

Sammanlagt hade 219 807 anmälningar kommit invid midnatt natten till i dag när Universitets- och högskolerådet, UHR, stängde anmälan till vårterminen 2017. Det är en minskning med knappt tre procent jämfört med förra årets rekord för vårterminer på 226 504. Även Högskolan Kristianstad backar från rekordnivåer, från 20 319 till 19 066 individer, vilket motsvarar en minskning med sex procent. Trots detta behåller Högskolan Kristianstad sin position som Sveriges mest sökta högskola bakom åtta tunga universitet.

– Söktrycket är fortfarande fantastiskt högt även om vi backat lite. Årskullarna i Sverige är ju mindre samtidigt som arbetslösheten bland ungdomar har blivit lägre. Det innebär att potentiella studenter blir färre. Vi har trots dessa förutsättningar fortsatt öka och slagit rekord under flera år, säger Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad.

– Att de stigande siffrorna inte kunde fortsätta i all evighet när resten av landet går nedåt har vi varit väl medvetna om och förberedda på, inte minst genom att färre även anmält sig till högskoleprovet här, vilket ofta ses som en indikator på det kommande söktrycket, säger Håkan Pihl.

Populäraste programmen

Sjuksköterskeprogrammet är alltjämt vårterminens mest sökta program. Därefter kommer grundlärarutbildningarna och Biomedicinska analytikerprogrammet.

– Vid varje terminsstart är det stor brist på lärare, här i kommunen rör det sig om sjuttio, åttio tjänster mellan terminerna. Vi har i drygt 900 sökande totalt och tar in 90 studenter, så läraryrket blir allt populärare att söka sig till, säger Håkan Pihl.

Bland kurserna är Arbetsrätt för chefer populärast (1 946 sökande till 60 platser), precis som i tidigare. Därefter kommer kurser i Marknadsföring (1 446/80) och Grafisk design (1 363/60), alla tre internetbaserade distansundervisningar.

Alla program VT2017 sökande totalt sökande per plats
Sjuksköterskeprogrammet 1 274 11,6
Grundlärarutbildning (årskurs 1–3)
336 11,2
Grundlärarutbildning (fritidshem)
306 10,2
Biomedicinska analytikerprogrammet 289 14,4
Grundlärarutbildning (årskurs 4–6)
281 9,4
Landskapsvetarprogrammet
130 8,7
Specialistsjuksköterskeprogrammet (distriktssköterska)113 5,7
Biologprogrammet (cellbiologi)
67 6,7
Biologprogrammet (biologisk mångfald, kommunikation och samhälle) 56 5,6
Magister i Mat och måltidskunskap (helfart)49 3,3
Magister i Mat och måltidskunskap (halvfart) 40 2,7

UHR: Färre sökande till vårens högskoleutbildningar (nedbrytbar statistik, mm)

Kontaktperson: Håkan Pihl, rektor Högskolan Kristianstad, 044-250 30 01, 0702-66 64 00, hakan.pihl@hkr.se.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).