Skip to main content

Kristianstads internationella ökar mest i hela landet

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2018 11:45 CET

När ansökningstiden löpte ut till höstens internationella kurser och program minskade rikssnittet för förstahandssökande till masterprogrammen med 3 procent, samtidigt som det ökade med hela 149 procent i Kristianstad, vilket är den största ökningen bland alla lärosäten i riket.

Totalt 16 av 28 lärosäten som erbjuder internationella masterprogram i höst har fått fler sökande i första hand jämfört med höstterminen 2017, meddelar Universitets- och högskolerådet, UHR . Största ökningen av förstahandssökande har skett i Kristianstad, en ökning med 149 procent från 145 till 361 sökande. Även det totala antalet sökande ökade, från 430 till 963 sökande, en ökning med 124 procent.

– Alla våra internationella masterprogram har ökat och går jättebra. Det som sticker ut lite extra är det nya Magisterprogrammet i internationellt företagande och marknadsföring som startade i höstas och som hade hela 361 sökande, säger Lise-Lotte Nilsson, internationaliseringsansvarig vid Högskolan Kristianstad.

Nationellt på grundnivå ökar antalet sökande till internationella kurser och program med 15 procent jämfört med för ett år sedan. För Kristianstads del är ökningen 7 procent. Vad gäller förstahandssökande är motsvarande siffror en ökning med 6 procent för riket och en minskning med 4 procent för Kristianstad.

– Med tanke på att vi har ett helt nytt och oetablerat kandidatprogram för denna sökomgång, Internet of Things, som ersatt ett etablerat som nu tagits bort, så är det roligt att vi fortfarande har ett högt söktryck på grundnivån. Förhoppningsvis kommer det nya programmet med inriktning mot Internet of Things att ge avtryck i nästa sökomgång eftersom det är ett framtidsområde, säger Lise-Lotte Nilsson.

Internationella masterprogram HT2018
Totalt antal sökande
Magisterprogram - Internationellt företagande och marknadsföring 361
Magisterprogram - Revision och styrning 252
Magisterprogram i datavetenskap, med fokus på hållbar utveckling 153
Masterprogram Integrerad hälsovetenskap 130
Internationella kandidatprogram HT2018 Totalt antal sökande
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things 599
Bachelor Programme in Software Development 564
Kandidatprogram i engelska: språk, litteratur, samhälle 490

UHR: Fler sökande till internationella kurser hösten 2018

Kontakt: Lise-Lotte Nilsson, internationaliseringsansvarig vid Högskolan Kristianstad, 044-250 30 08, lise-lotte.nilsson@hkr.se.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).