Skip to main content

​Lärosäten kraftsamlar för att fler ska välja en lärarutbildning

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2018 15:55 CEST

Sverige har en akut lärarbrist. Enligt Skolverkets senaste prognos behöver Sverige examinera 15 100 lärare varje år fram till 2031 för att matcha rekryteringsbehovet. Det är nästan dubbelt så många som examineras idag. Nu går 14 lärosäten samman i satsningen ”jag är lärare” för att öka antalet sökande till lärarutbildningen och förändra synen på yrket.

Satsningen är den första gemensamma rekryteringskampanjen till lärarutbildningen där fjorton universitet och högskolor från olika delar av landet deltar.

Högskolan Kristianstad samarbetar med tretton andra lärosäten i Sverige för att lyfta läraryrket och för att fler ska välja att läsa till lärare.
- Lärarbristen är en nationell utmaning, vi behöver många fler lärare än vi utbildar, säger Henrik Svensson, dekan för Fakulteten för lärarutbildning, Högskolan Kristianstad. Med kampanjen vill vi gemensamt skapa intresse hos personer som skulle kunna passa för läraryrket.

Kampanjen lyfter fram de egenskaper som krävs för att bli lärare, för att fler ska identifiera sig med yrkesrollen. Fokus är på egenskaper som en bra lärare bör ha, som att entusiasmera, uppmuntra och lyssna och att vara bra på att få människor att samarbeta. Målet är att nå fler människor som vanligtvis inte söker sig till lärarutbildningen.

Om ”jag är lärare”

Kampanjen ”jag är lärare” är en nationell satsning för att få fler att välja att utbilda sig till lärare. Den visar de personliga egenskaper som lärare har. Utvalda ambassadörer för kampanjen är Adam Tensta, Melika Zakariae och Klara Svensson. Dessa tre personer delar många egenskaper med en lärare och är inspirationskällor för många.

Läs mer på: www.jagärlärare.se

Lärosäten som deltar

Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Södertörns högskola
Uppsala universitet
Örebro universitet


För mer information kontakta:

Henrik Svensson
Dekan för Fakulteten för lärarutbildning vid Högskolan Kristianstad
044-250 33 43
henrik.svensson@hkr.se

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).