Skip to main content

Mentorsprojekt får bidrag av Rotary

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 08:37 CET

Mentorsprojektet Näktergalen tilldelas 24 000 kronor av Kristianstad-Vä Rotaryklubb. Den 25 november träffas representanter från Rotary, de deltagande mentorerna och barnen i en gemensam aktivitet.

Näktergalen i Kristianstad är en mentorsverksamhet för barn från fem mångkulturella skolor i Kristianstads kommun. Barnen är mellan 8-11 år och mentorerna är studenter vid Högskolan Kristianstad.

– Näktergalen finansieras av högskolan och Kristianstads kommun, men med sponsring från Kristianstads Rotaryklubbar får vi möjlighet att utöka verksamheten, säger Gita Hedin, verksamhetsledare för Näktergalen.

Gita berättar att det finns ett stort behov av mentorskap och vuxna, positiva förebilder för barnen på de deltagande skolorna.

– Vårt mål är att utöka antal platser för barn och mentorer från 20 till 25. Det är genom möten som barn och mentor lär om varandra och förstår varandras olikheter och likheter. Med utökade medel får fler möjlighet till dessa positiva möten. 

Kontaktperson: Gita Hedin
Telefon: 044-20 85 54

Läs mer om Näktergalen