Gå direkt till innehåll
Ny mark ska brytas när det gäller kunskapen om brukarmedverkan i forskningen om åldrande och hälsa.
Ny mark ska brytas när det gäller kunskapen om brukarmedverkan i forskningen om åldrande och hälsa.

Pressmeddelande -

Miljonregn över forskning om åldrande och hälsa

Programmet UserAge kommer att bryta ny mark när det gäller kunskapen om brukarmedverkan i forskningen om åldrande och hälsa. Den 17 november delade forskningsrådet FORTE ut 428 miljoner kronor till 23 forskningsprogram inom fem strategiska områden. En ansökan från forskare vid Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet passerade nålsögat och tilldelas nu 9 miljoner kronor för perioden 2017–2019.

– Det är helt fantastiskt att vi har fått ytterligare stöd för att forska tillsammans med dem som ska omsätta forskningens resultat i praktiken, det vill säga den kommunala och regionala vård och omsorgen. Genom det nya forskningsprogrammet UserAge kommer vi nu också att tillsammans med forskargrupper vid tre andra lärosäten kunna vidga perspektivet till att även omfatta forskning tillsammans med äldre personer och deras närstående, och utvärdera vilken betydelse det har, säger professor Anna-Karin Edberg.

Forskargruppen vid Högskolan Kristianstad består förutom Anna-Karin Edberg, av professor Albert Westergren och forskaren Pia Petersson. Programmet UserAge kommer att knyta an till ett projekt kring förebyggande hembesök och som involverar de sex kommunerna i nordöstra Skåne, primärvården och sjukhusen i Kristianstad och Hässleholm.

– Att få möjlighet att forska inom ett så angeläget område som brukarmedverkan är verkligen glädjande säger Johnny Kvarnhammar, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Osby kommun. En ökad medverkan och delaktighet från brukare, anhöriga och personal bör få en central roll i framtidens vård och omsorg. Därför behöver vi få bättre kunskap om hur vi ska nå detta mål. Kommunens åtgärder för framtidens utmaningar måste bygga på större vetande än antaganden. Här ges nu möjlighet att verksamhet och forskning knyts samman än mer.

– Brukarmedverkan lyfts ofta fram som något värdefullt. Men det finns väldigt lite kunskap om effekterna av brukarmedverkan i forskningen. Vi som står bakom ansökan kommer nu att kunna utveckla kunskapen om såväl fördelar som nackdelar med denna typ av forskning, säger professor Susanne Iwarsson som är huvudsökande från Lunds universitet.

Tillfälle för media

Onsdag 23 november kl 15.00
Sal 208, hus 5, Högskolan Kristianstad

Styrgruppen för projektet kring förebyggande hembesök har möte. Vid mötet närvarar representanter för de sex kommunerna i nordost, primärvården och för sjukhusen Kristianstad och Hässleholm samt de tre forskarna Anna-Karin Edberg, Albert Westergren och Pia Petersson.

Presskit med karta bifogat

Kontakt: Anna-Karin Edberg, professor i omvårdnad, 044-250 39 75, anna-karin.edberg@hkr.se

Ämnen

Taggar


Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Presskontakt

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig 044-250 36 61

Relaterat material