Skip to main content

Mindre högskolor felaktigt beskyllda för dålig kvalitet

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 15:20 CEST

 I dagens DN uttrycker Högskoleverkets stabschef Lennart Ståhle sin oro över utbildningarnas kvalitet vid högskolorna och förespråkar därför sammanslagningar mellan olika lärosäten. Högskolan Kristianstad är ett felaktigt exempel på detta.

 

I DNs artikel menar Lennart Ståhle att flera av de mindre högskolorna inte håller måttet och måste slås ihop till större enheter. Han ger ett exempel på att Högskolan Kristianstad och Blekinge Tekniska Högskola skulle må bra av att ingå i Linnéuniversitetet.


– Högskolan Kristianstad är ett felaktigt exempel på att mindre lärosäten inte håller kvalitetsmåttet eftersom motsatsen måste anses vara bevisad då utbildningarna håller hög och mycket hög kvalitet enligt Högskolverkets egna utvärderingar, säger Lars Carlsson, rektor vid Högskolan Kristianstad.


Högskolan Kristianstad har under våren fått bästa möjliga omdömen vid Högskoleverkets utvärderingar.  De flesta andra universitet och högskolor har fått omdömet bristande kvalitet på några utbildningar. Ingen utbildning har underkänts vid Högskolan Kristianstad. Högskoleverket har utvärderat utbildningarna vid Högskolan Kristianstad och kommit fram till ”hög kvalitet” och i flera fall ”mycket hög kvalitet”. När det gäller företagsekonomi och psykologi hade Högskolan Kristianstad bäst utvärderingsresultat av alla universitet och högskolor i Sverige.

För mer information kontakta:

Lars Carlsson, rektor Högskolan Kristianstad: 0702-66 64 00