Skip to main content

Naturens nyttor i fokus på forskningskonferensen Biosfär 2016

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 10:53 CET

Forskningskonferensen Biosfär 2016 hålls på Naturum Vattenriket i Kristianstad.

Pressinbjudan – Välkomna till forskningskonferensen Biosfär 2016

Tid: Måndag 21 november 9.00–16.00
Plats: Naturum Vattenriket

För sjunde året i rad anordnar Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och Högskolan Kristianstad konferensen Biosfär – ett smörgåsbord med nya forskningsrön kopplat till Vattenriket.

Vi människor är helt beroende av naturen runt omkring oss. Den ger oss mat, rent vatten, frisk luft och platser vi trivs på. Detta som naturen ger oss gratis kallas ekosystemtjänster. Friska ekosystem med många arter ger oss fler tjänster.

Här i Kristianstads kommun är vi lyckligt lottade. Vattenriket är en av de artrikaste platserna i Sverige. Området täcker mindre än 2 promille av Sveriges yta, men här lever hela 20 procent av landets rödlistade arter! En stor artrikedom gör att naturen klarar till exempel klimat-förändringar bättre. Artrikedom är därför en god försäkring för att klara förändringar i framtiden. Begreppet ekosystemtjänst har fått stor spridning de senaste åren och forskningen har tagit betydande kliv framåt. 

– Därför har vi valt detta livsviktiga begrepp som fokus för konferensen Biosfär 2016. Det är också viktigt för oss att lyfta fram all den forskning som sker inom biosfärområdet, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Kristianstads Vattenrike
Liksom alla andra 651 biosfärområden i världen arbetar Kristianstads Vattenrike med att bevara och utveckla landskapets värden på ett hållbart sätt. Detta gör vi i samarbete med olika organisationer och myndigheter.

Högskolan Kristianstad
Högskolan Kristianstad är forskningsnoden i biosfärområdet. I Unescos uppdrag ligger att hjälpa lärosäten ta fram och kommunicera ny kunskap. Biosfär 2016 är den del i detta arbete. I publiken sitter lärare, forskare, studenter, tjänstemän och naturintresserade föreningsmänniskor.

Varmt välkomna! Anmäl om och när ni kommer. Vi hjälper gärna till att ordna intervjuer.

Kontakt: Åsa Pearce, Informationsansvarig Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, 0733-13 64 62, asa.pearce@kristianstad.se.

PROGRAM

Moderator: Johan Elmberg, professor i zooekologi, Högskolan Kristianstad

8.15–9.00 Registrering och fika
9.00 Välkomsttal Heléne Fritzon, kommunalråd Kristianstads kommun

 • Elin Enfors, forskare, Stockholm Resilience Centre
  Samförvaltning av integrerande ekosystemtjänster i Helgeåns avrinningsområde
 • Anna Grönlund, ekolog, Kristianstads kommun
  Naturens nyttor – en kartläggning av ekosystemtjänster i Kristianstads kommun
 • Karin Magntorn, naturumföreståndare, naturum Vattenriket
  Mångfaldsrunda och bihotell – ekosystemtjänster runt omkring oss

10.30–11.00 Bensträckare med frukt

 • Ivan Olsson, filosofie doktor, projektledare UC4LIFE, Länsstyrelsen Skåne
  Målarmusslans återkomst skapar ringar på vattnet – erfarenheter från ett av Sveriges största vattenvårdsprojekt
 • Thomas Beery, universitetslektor i miljödidaktik med studenter, Högskolan
  Kristianstad Vattenriket - en viktig arena i undervisningen - om naturvägledning, sociala medier och biosfärambassadörer

12.00–13.00 Lunch

 • Joachim Regnéll, universitetslektor i biologi och Magnus Thelaus, universitetslektor i biologi och forskare i paleoekologi, Högskolan Kristianstad
  Värdefull "natur" skapad av ohållbart jordbruk och habitatförsämring
 • Niklas Johansson, biolog
  Skyddsvärd insektsfauna i sanddynerna vid Nyehusen
 • Mikael Gustafsson, naturfotograf och strandpaddinventerare
  Strandpaddan i Vattenriket - nuläge och framtidsutsikter

14.30–15.00 Eftermiddagsfika

 • Johanna Grönroos, universitetslektor i landskapsvetenskap, Högskolan Kristianstad och Patrik Olofsson, fotograf, författare och filmare Nya rön om tärnornas flyttning över Världshaven

16.00 Mingel och lättare förtäring på naturum Vattenriket

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Bifogade filer

PDF-dokument