Skip to main content

Ny bok med lärare i blickpunkten

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 15:54 CEST

Läraryrket är en komplex, samhällelig företeelse och kan beskrivas på olika sätt beroende på vilken utgångspunkt man väljer. I en ny bok studeras lärares liv och arbete ur olika perspektiv.

- "Lärare i blickpunkten - olika perspektiv på lärares liv och arbete" är utgiven av Lärarförbundet och innehåller femton bidrag, som alla behandlar olika aspekter, berättar Göran Brante, universitetsadjunkt i pedagogik och en av åtta medförfattare från Högskolan Kristianstad.*

I takt med att det ställs allt högre krav på lärare att utgå från en vetenskaplig bas i arbetet, behövs också fler redskap för att förstå och förklara läraryrket. Hur ser arbetsprocesserna ut? Vad formar yrket? Vilka insatser kan göras för att förbättra verksamheten?

- Boken belyser begrepp, som kan hjälpa till att skapa förståelse och möjlighet att greppa den mångfacetterade verklighet som lärararbete utgör. Med "Lärare i blickpunkten" vill vi bidra till en diskussion kring vilka kunskaper som behövs för att utveckla skolan och lärares arbete, förklarar Göran.

Redaktörer för boken är Carola Aili vid Högskolan Kristianstad, Ulf Blossing, Karlstad universitet och Ulrika Tornberg, Örebro universitet.

Kontaktperson: Göran Brante
Tfn: 044-20 32 60

* Medverkande från Högskolan Kristianstad är Carola Aili, Göran Brante, Katrin Hjort, Lars-Erik Nilsson, Karin Permer, Lars-Göran Permer, Charlotte Tullgren och Eva Wennås Brante.