Skip to main content

Ny lärarutbildning får delvis grönt ljus

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 08:00 CET

Glädje – men även viss besvikelse. Så beskrivs Högskoleverkets beslut om examensrätter till Högskolan Kristianstads och Lunds universitets gemensamma ämneslärarutbildning.

Högskoleverkets beslut under onsdagen när det gäller examenstillstånd för att utbilda ämneslärare mottogs med blandade känslor av personalen vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet.

Av de totalt 46 examensrätter som Högskolan Kristianstad och Lunds universitet ansökt om har 25 beviljats. Sammanfattningsvis kan sägas att musik, svenska, svenska som andra språk, engelska, moderna språk samt samhällsvetenskapliga ämnen fått grönt ljus.

Nära forskningens framkant

Vad gäller de naturvetenskapliga ämneskombinationerna har man fått examensrätt för att utbilda ämneslärare för alla kombinationer för grundskolans årskurs 7-9, men endast delvis för gymnasieskolan. 

Den nya lärarutbildningen drar igång hösten 2011. Lunds universitet och Högskolan Kristianstad lämnade in en gemensam ansökan för att på bästa sätt utnyttja de sammanlagda resurserna vid de båda lärosätena. Den nya utbildningen ska ligga nära forskningens framkant i utbildningens alla delar för att skapa bästa möjliga yrkesutbildning, samt ge möjligheter för de blivande lärarna att arbeta i internationella miljöer.

Förnyad ansökning görs

– Vi är glada över de examensrätter som vi har fått, men tycker att det är tråkigt att dagens regelverk inte bejakar samverkan mellan lärosäten. Vi vill samverka för att vi kompletterar varandra. Nu har vi i Lund, i några fall, fått avslag på grund av bristande kompetens inom ämnesdidaktik och Högskolan Kristianstad på grund av bristande vetenskaplig kompetens. Tillsammans har vi all den kompetens som behövs, säger Lunds universitets prorektor Eva Åkesson. Så fort det är möjligt kommer vi göra en förnyad ansökan för de naturvetenskapliga ämnena på gymnasienivån.

– Nu får vi sätta oss ned, Högskolan Kristianstad och Lunds universitet, och fundera på hur vi på bästa sätt kan förvalta det mandat som Högskoleverket har gett oss. Det goda samarbetet för att bygga Sveriges bästa lärarutbildning fortsätter enligt plan. Det är ett dilemma för flera ämneskombinationer att vi inte fick rättighet för matematik mot gymnasieskolan, vilket vi tveklöst hade fått om vi hade kunnat betraktas som ett lärosäte, säger Henrik Svensson, sektionschef för Sektionen för lärarutbildning vid Högskolan Kristianstad.

Utbildningen får ny chef

Huvuddelen av de båda lärosätenas gemensamma utbildning kommer att vara förlagd till Campus Helsingborg. Där byggs just nu upp en ny forskningsmiljö i utbildningsvetenskap. Två nya professorer har anställts – Anders Persson och Roger Johansson. 

Den 1 mars tillträder fil. dr. Håkan Sandgren, Högskolan Kristianstad och Lunds universitet, som utbildningschef för ämneslärarutbildningen på den nybildade Institutionen för utbildningsvetenskap.